Flere unge i byens drift

Flere unge i byens drift

Fritidsakademiet ønsker at flere unge naturligt er en del af byens drift. Ved at kommuner tænker flere unge i byens drift kan de både løse de driftsopgaver som er nødvendige for at holde byen kørende samtidigt med at bidrage til, at unge fra udsatte byområder bliver arbejdsmarkedsparate. Det er en effektiv og forebyggende måde at bryde unges sociale udsathed på.

Vi arbejder derfor for, at unge fra udsatte byområder:
– bidrager til renhold af byrummene såsom parker og pladser
– bliver tænkt ind i forhold til renovering og forskønnelse af deres kvarter
– hjælper med praktiske opgaver i kommunale institutioner såsom plejehjem, kulturhuse, biblioteker, genbrugscentraler og skoler
– hjælper kommunale aktører med afvikling af konferencer, kampagner og events

Partnerskab med FRAK

Vi har igennem de sidste par år haft et tæt samarbejde med Teknik- og Miljøforvaltningen fra Københavns Kommune ved at koble, byens drift samt socialpædagogiske og beskæftigelsesrettede indsatser sammen. Vi vil gerne indgå partnerskaber med flere kommunale aktører i København og med kommuner fra hele landet.

Vi kan udvikle og implementere løsninger på, hvordan kommunale aktører kan inkludere unge i byens driftsopgaver. Derudover kan vi hjælpe kommunale aktører til at nå og fastholde unge, som kan være vanskelige at få fat i – samt styrke samarbejdet med en forældregruppe, som mange kan finde vanskeligt at involvere i sociale initiativer for børn og unge. Et samarbejdet med os vil bidrage til at indfri kommunens sociale målsætninger om at få flere udsatte unge i fritidsjob og på længere sigt uddannelse og beskæftigelse.

Eksempler på kommunalt samarbejde

Renhold af byens grønne pladser. Green Team er et projekt i  Teknik- og Miljøforvaltningen hos Københavns Kommune, hvor unge fra udsatte boligområder komer i fritidsjobs og arbejder med renhold af grønne områder i byen. I samarbejde med Områdefornyelsen Nørrebro og Green Team har vi bidraget til en yderligere udvikling og afprøvning af konceptet. I et pilotprojekt har vi ansat tre unge fra FRAK i Green Team og i denne forbindelse undersøgt, hvordan vi kunne være med til at motivere og fastholde unge fra udsatte byområder i Green Team-fritidsjobs. Vi har i denne forbindelse stået for ideudvikling samt afprøvning og evaluering af konceptet igennem interview med de unge og de professionelle voksne tilknyttet Green Team.

Grønt arbejde på Korsgadehallens tag. Taget på Korsgadehallen på Nørrebro er beplantet, men har trængt til en kærlig hånd, så beboerne i området kan nyde den grønne oases fulde potentiale. Teknik- og Miljøforvaltningen har sammen med Områdefornyelsen Nørrebro hyret FRAK og foreningen Ukrudt til at give taget en grøn overhaling. 17 unge fra FRAK brugt en dag af deres efterårsferie på at slå græs og fjerne ukrudt. Derudover vil en mindre gruppe unge vedligeholde området over vinteren, og i marts 2017 vil en gruppe unge fra FRAK beplante taget og gøre det klar til et forhåbentligt travlt sommerhalvår. Læs mere om projektet og se en video fra dagen her.

Kontakt os

Er du interesseret i at høre mere om, hvordan vi kan bidrage til at udvikle fritidsjobsindsatsen i din kommune? Kontakt administrations- og udviklingsleder Lucas Nielsen på lucas@frak.dk.

Back-To-Top