Kontakt bestyrelsen

Fritidsakademiets bestyrelse

Sara Bech
Sara er formand for FRAKs bestyrelse. Sara er souschef i DIT:KBH, herunder leder af VerdensKulturCentret på Nørrebro, hvor Fritidsakademiet har til huse. Tidligere har hun arbejdet som chef for karnevallet i København. Sara har en master i offentlig forvaltning fra Copenhagen Business School.

Balder Johansen
Balder er næstformand i FRAKs bestyrelse. Balder er daglig leder af Logik og Co., som er en fondsejet og kollektivt drevet entreprenørvirksomhed, med fokus på godt håndværk, bæredygtighed og social ansvarlighed. Balder har mere end 25 års erfaring med bæredygtigt og alternativt byggeri og er samtidig stærkt engageret i lokalmiljøet på Nørrebro.

Eline Feldman
Eline er projektleder i Helhedsplanen 2017 – 2020, der omfatter boligområderne Lundtoftegade, Titanparken og Lundtoftegården. Tidligere har Eline været projektleder for bekæmpelse af diskrimination i Københavns Kommune. Eline har stor erfaring med at arbejde med kriminalitetsforebyggelse og unge fra udsatte boligområder. Eline er desuden medlem af Rådet for Etniske Minoriteter. Eline har en kandidat i socialvidenskab og psykologi fra Roskilde Universitet.

Jakob Hjuler Tamsmark
Jakob er partnerskabschef i Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune. Tidligere har Jakob været forstander for Settlementet, der er en socialøkonomisk virksomhed på Vesterbro i København. Jakob er kandidat i statskundskab fra Københavns Universitet.

Gry Guldberg Friis
Gry er team director hos Manaz A/S, hvor hun arbejder med udvikling af ledere og organisationer. Tidligere har Gry arbejdet som seniorkonsulent i Attractor A/S og som facilitator, ledelsescoach og procesdesigner i sin egen virksomhed. Gry har en bachelor i retorik og spansk og er uddannet kaospilot.

Lya Moestrup
Lya er udviklingskonsulent hos boligforeningen 3B/Vibo, hvor hun arbejder med udvikling af boligsociale indsatser, beskæftigelse og socialøkonomi i boligområder, metodeudvikling til støtte af udsatte beboere og samarbejdsprocesser mellem to helhedsplaner på Amager. Lya har arbejdet med boligsociale projekter i mange år i forskellige boligforeninger og helhedsplaner. Lya har en kandidat i Film- og medievidenskab fra Københavns Universitet og en master i Socialt Entreprenørskab fra Roskilde Universitet.

Ruth Lauge
Ruth er personaleleder i rehabiliteringsafdelingen i Dignity – Dansk Institut mod Tortur. Tidligere har Ruth været managing director hos Oasis, der varetager specialiseret behandling af traumatiserede børn, unge og voksne samt deres familier. Ruth er cand.scient.adm fra Roskilde Universitet.

Rikke Baker
Rikke er beskæftigelseschef i Settlementet på Vesterbro, hvor hun tidligere har arbejdet som projektleder igennem flere år. Settlementet er en erhvervsdrivende fond, som bygger på frivilligt socialt arbejde. Rikke er kandidat i sociologi, internationale udviklingsstudier og geografi fra Roskilde Universitet og har desuden en diplomuddannelse i ledelse fra Metropolitan University College.

Henrik Oscar Henriksen
Henrik er leder af Brolagt, der er en virksomhed i anlægsbranchen som laver blandt andet entreprenørarbejde, landskabsentreprise, brolægning og byggepladsstyring. Henrik har kendt Fritidsakademiet i mange år og bidrager med vigtige indsigter fra det private erhvervsliv.

Back-To-Top