Kontakt Lucas Nielsen

Lucas Nielsen

Lucas Nielsen er administrations- og udviklingsleder i FRAK. Han står for at sikre fremdrift i forhold til udviklingen af FRAK fra en forening til en bæredygtig socialøkonomiske virksomhed.

Lucas har arbejdet med empowerment af unge inden for kultur-, integrations- og udviklingsområdet de sidste 8 år. Han har erfaring med fx konceptudvikling, projektstyring og fortalervirksomhed fra tidligere stillinger i Integrationsministeriet og UNICEF. Som selvstændig har han desuden i to år drevet en socialøkonomisk virksomhed med fokus på facilitering, metodeudvikling og projektledelse af indsatser for og med marginaliserede unge i Danmark og i udlandet.

Lucas har en master i socialt entreprenørskab fra Roskilde Universitet.

Skriv til Lucas på lucas@frak.dk eller ring til ham på 4239 1749.

Back-To-Top