Om Fritidsakademiet

Om Fritidsakademiet

Fritidsakademiet udvikles til en socialøkonomisk virksomhed

Fritidsjob er vejen til et liv med flere muligheder. Derfor arbejder Fritidsakademiet (FRAK) for på at give unge på kanten af samfundet en vej ind på arbejdsmarkedet. Takket være støtte fra Velux Fonden, Villum Fonden og Københavns Kommune kan vi i perioden 2016-2020 udvikle FRAK til en socialøkonomisk virksomhed og dermed give endnu flere unge fra udsatte byområder værktøjerne til at få et fast fritidsjob.

Vi får travlt – for vi har stillet mange ambitiøse mål. Se et udvalg af vores fokusområdet i boksen herunder, og tøv ikke med at kontakte os, hvis du vil bidrage til vores mission.

Det startede med en enkelt festival og to ildsjæle ...

Fritidsakademiet (FRAK) blev etableret af to unge projektledere med kontakt til gadens unge. Muhammed Jarkass og Hakan Karakus havde i 2011 og 2012 etableret et givtigt samarbejde mellem en stor gruppe af Nørrebros unge og festivallen ”Smag verden”, der gik ud på at de unge i fællesskab løste forskellige praktiske opgaver for festivallen. Et mål var at få de unge til at bakke op om festivallen, der foregik på indre Nørrebro, men flere gevinster viste sig i løbet af disse to events. De unge voksede med opgaven, viste nye sider af sig selv og bidrog til en vellykket afvikling af festivallerne. De var stolte over at åbne deres egen bankkonto og få deres første løn, men endnu bedre var følelsen af at knokle og føle sig nyttig.

Projektlederne valgte derfor i 2013 at indgå i et fællesskab med Hotspot Nørrebro (kriminalpræventiv indsats) om at udvikle projektet til at omfatte flere kulturevents i byen. Fritidsakademiet blev etableret med en målsætning om at gøre unge fra udsatte byområdet på Nørrebro klar til faste fritidsjobs gennem praktisk arbejde for festivaller og events. Erfaringerne fra samarbejder med Hotspot var særdeles vellykkede, og FRAK nåede i år 2014 at engagere 80 unge fra Nørrebro i praktisk arbejde for 36 forskellige events. Ud af denne gruppe af unge nåede hele 48 unge i løbet af 2014 at få et fast fritidsjob. De gode erfaringer førte til at FRAK i august 2015 fik midler af Velux- og Villumfonden til en fireårig projektperiode, hvor FRAK skal udvikle sig til en socialøkonomisk virksomhed. Læs mere om vores planer for 2016-2020 her.

Fritidsjob øger sandsynligheden for både uddannelse og beskæftigelse

Dansk forskning viser at fritidsjob giver unge øget selvværd, ansvarsfølelse og netværk samt kendskab til normerne på arbejdsmarkedet. Dermed kan fritidsjob give et løft til unge af forældre med svag tilknytning til arbejdsmarkedet og således være med til at bryde den negative sociale arv.

En undersøgelse af Foreningen Nydansker fra 2013 viser, at 84 pct. af de unge, som har haft et fast fritidsjob i minimum et år mens de var mellem 13-18 år gamle, er i uddannelse eller i beskæftigelse som 23-årige. Det samme gælder for 54 pct. af de 23-årige som ikke har haft et fritidsjob.

En rapport af konsulenthuset Rambøll fra 2009 viser ligeledes at unge, der har haft en fritidsjob har højere sandsynlighed for at være i beskæftigelse eller uddannelse, også når der er taget højde for alder, køn, bopæl og forældres indkomst.

Fritidsjob kan i særlig grad være et skub i den rigtige retning for unge i udsatte boligområder. Deres forældre har i gennemsnit en lavere tilknytning til arbejdsmarkedet end i resten af Danmark, og derfor kan børnene i ringere grad se deres forældre som rollemodeller for uddannelse og beskæftigelse og trække på deres netværk til at få et fritidsjob. En rapport af Center for Boligsocial Udvikling fra 2012 viser at kun 65 pct. af 19-årige unge med forældre med lav tilknytning til arbejdsmarkedet er i job og uddannelse – men at denne andel er 92 pct. for samme gruppe unge, der havde et fritidsjob som 15-årige.

Både Center for Boligsocial Udvikling og Foreningen Nydansker anbefaler indsatser og projekter, der kan sikre en mere lige adgang til fritidsjobs for alle unge, fx ved at lære unge fra udsatte boligområder at passe et fritidsjob med alt hvad det indebærer af praktiske kompetencer og kendskab normer på en arbejdsplads.

I Fritidsakademiet arbejder vi netop med at træne de unge i konkrete praktiske færdigheder og kendskab til normerne på arbejdsmarkedet, ligesom vi styrker de unges evner til at samarbejde både med hinanden og med unge og voksne, som de ikke kender i forvejen. Resultaterne er slående: De unge blomstrer op, når de kan se hvilken værdi de skaber for vores kunder og sprudler af motivation til at fortsætte, når de får deres første løn.

Back-To-Top