Ukrudt – grønne fritidsjobs til byens rødder

Ukrudt - grønne fritidsjobs til byens rødder

img

I løbet af 2017 udvikler vi i Fritidsakademiet et nyt indsatsområde, hvor vi fokuserer på beskæftigelsesmuligheder for unge inden for det grønne område. Udover at det grønne område rummer gode muligheder for at træne unge i at gå på job, så vil de unge også komme til at opleve glæden ved at være fysisk aktive i naturen og ser måske, at deres fremtidsmuligheder også kan ligge uden for bymiljøet.

Fire indsatsområder og over 275 unge

Ukrudt-indsatsen går ud på at give unge arbejdserfaring med grønne opgaver og åbne muligheder for grønne fritidsjobs og uddannelsesmuligheder. Indsatsen består af fire hovedaktiviteter:

img

I første omgang vil ukrudt-indsatsen forløbe mellem 2017-2021. I løbet af disse fire år regner vi med at …
– give over 275 unge jord under neglene
– herunder engagere over 45 unge i fødevareproduktion, tage 200 unge med på naturplejetur i skoleferierne og lade mindst 80 unge deltage i et grønt kompetenceudviklingsforløb
– brobygge 165 unge til faste fritidsjobs og uddannelse
– løse mindst 72 opgaver fordelt på fx naturpleje og anlægsopgaver
– og lade de unge arbejde og få løn for over 12.000 arbejdstimer.

Gode grønne erfaringer fra tidligere

I FRAK har vi tidligere arrangeret to arbejdsdage på Korsgadehallens beplantede tag på Nørrebro, hvor de unge har vedligeholdt det grønne tag og bygget nye plantekasser. Se en video fra den første arbejdsdag her. Derudover arrangerede vi i påskeferien 2017 en naturplejetur til Tønballe naturcenter i Horsens i samarbejde med Naturstyrelsen, som Politiken har dokumenteret i en video her. Turen var en stor succes for både naturcentret og for de unge, der var med. Vi er derfor glade for at kunne lave flere lignende ture i fremtiden som en del af Ukrudt-indsatsen.

Samarbejdspartnere

For at få alle de unge i grøn arbejdstræning har vi allieret os med en række samarbejdspartnere. Se vores foreløbige liste over samarbejdspartnere herunder:

img

Fakta om Fritidsakademiet og Ukrudt

Fritidsakademiet (FRAK) er en socialøkonomisk virksomhed, som gør unge klar til fritidsjobs og sikrer dem en god start på voksenlivet. FRAK er støttet af VELUX FONDEN og Københavns Kommune i en fireårig periode indtil 2019. Ukrudt er en særlig gren af FRAK, som er støttet af Den A.P. Møllerske Støttefond fra august 2017 til 2021.

Kontakt

For mere information om Ukrudt kontakt projektleder Anders Andersen på anders@frak.dk.

Back-To-Top