FRAKS METODE

1. Vi arbejder med unge fra udsatte byområder

Vi samarbejder med bl.a. klubber, specialskoler og boligsociale helhedsplaner. Vores samarbejdspartnere sætter os i kontakt med unge fra udsatte byområder. De unge ansøger om at blive ansat og efter en samtale, skriver vi kontrakt.

2. Vi træner unge i at gå på job 

De unge bliver hyret til at løse praktiske opgaver for eventarrangører samt virksomheder og kommunen. Sådan lærer de unge, hvad det vil sige at gå på arbejde. De arbejder i teams, bliver guidet af en gruppeleder og får en løn, der følger overenskomster for lignende opgaver.

3. Vi understøtter de unges udvikling 

Vi afholder sociale og faglige arrangementer, der underbygger de unges læring og styrker deres viden om arbejdsmarkedet. Desuden dokumenterer vi de unges faglige og personlige udvikling. Dermed får de et godt kort på hånden, der kan underbygge deres CV, når de søger job.

4. Vi brobygger unge til faste fritidsjobs 

Når de unge er blevet jobparate, hjælper vores kommunale samarbejdspartnere dem med at søge et fast fritidsjob, der matcher den enkelte unges behov, interesser og kvalifikationer. 

Hvordan vi arbejder med empowerment

Vores ungemetode er teoretisk bundet op på Pierre Bourdieus kapitalforståelse. Han forstår kapital som en værdi eller ressource, en person er i besiddelse af og som former ens livsmuligheder. Mængden er med til at forme mennesker, relationer og fællesskaber. Bourdieu taler om fire kapitaler. Økonomisk kapital er adgang til penge og materielle goder. Kulturel kapital handler om dannelse, socialisering og kompetencer. Social kapital er de ressourcer, man får via mere eller mindre formaliserede relationer og netværk. Symbolsk kapital handler bl.a. om anerkendelse og prestige.

1. Sved på panden 

Unge får konkret arbejdserfaring hos os, allerede fra de er 13 år. De arbejder i teams med andre unge og med supervision af en voksen gruppeleder. De rykker ud til events, virksomheder eller kommunale aktører og løser praktiske opgaver. Det er altid trygt og under ordnede forhold. (kulturel kapital)  

Jeg har været til Distortion, Kødbyen, Firkantens Festival, Korsgadehallens tag, Yoga Festival i Amager Strandpark, Roskilde festival, julehygge på Pladsen, Swoop Challenge og flere. Jeg har været med til oprydning, stået vagt i hoppe­ borg, tømt skraldespande, gjort hallen klar, sat hegn op, spærret af for trafik, sat flag op, hjulpet tilskuere og gæster, når de har spørgsmål og meget mere. 
– Abdallah, 14 år  

2. Viden om arbejde 

Vi arbejder med at styrke de unges arbejdsmoral og -kompetencer (work skills). Hvad er spillereglerne og normerne, når man er på arbejde? Hvordan er man en god kollega? Hvad forventer chefen? Hvad er ATP og NEM-konto? Vi kombinerer learning by doing med coaching, faglige arrangementer og en stor portion håndholdt relationsarbejde. (kulturel kapital)  

Jeg er blevet god til alt, der har med arbejde at gøre. Respektere chefen og kollegaer, samarbejde med kollegaer, være venlig overfor kunder og andre. Tale med folk jeg ikke kender og arbejde, når der skal arbejdes, selvom man ikke har lyst. Tale pænt og være en god person og være smilende, så folk får et godt indtryk af en. Jeg har lært at vise respekt overfor mit arbejde. 
– Shamarka, 20 år  

3. Penge på lommen 

Mange unge kommer fra familier med en presset økonomi. I FRAK får de løn hver 14. dag og der er styr på feriepengene. Jo flere opgaver, de siger ja til, jo flere penge kan de putte i lommen sidst på måneden. Vi giver unge mulighed for at arbejde og tjene egne penge, som de ellers ikke ville have haft. Sådan får de også blod på tanden i forhold til at tjene egne penge – nu og som voksen. (økonomisk kapital)  

Jeg er stolt af, at jeg kom ud ung og tjente penge. Dengang kunne vi kun gå med aviser, og det gad vi ikke. Vi var alle­ sammen flade og ville gerne have lidt ekstra penge. Så det at arbejde i FRAK gjorde, at man ikke lavede knæk eller stjal, fordi der næsten altid var arbejde. 
– Walid, 18 år  

4. En del af et fællesskab 

Er man i FRAK, så er man en del af et fællesskab med andre unge. Vi arbejder i teams, hjælper hinanden og mødes til FRAK-aftener og andre arrangementer. Her indgår alle i et positivt fællesskab, hvor de unge kan føle, at de ”er en del af noget godt”, hvilket er med til at styrke troen på egne evner. (social kapital)  

FRAK samler også kvarterets unge. Jeg ville tidligere ikke tale med de andre unge fra kvarteret, jeg synes de var dumme. Men FRAK gjorde os først til kolleger og bagefter til venner. Det giver en rigtig god støtte til kvarteret. Drengene kan jeg snakke med og lave sjov med nu, før i tiden tænkte jeg sjaka­ler osv. om dem, men da jeg så, at de arbejdede i FRAK og gerne ville give den gas, fik jeg et helt andet blik. 
– Jine, 15 år  

5. Anerkendelse 

De unge bliver anerkendt for deres arbejde, både af os i FRAK, af kunder og af andre personer, som de kommer i kontakt med. Det er også med til at ændre andres fortællinger om de unge fra lokale ballademagere til bidragsydere til samfundet. Mange unge oplever også anerkendelse fra familien. (symbolsk kapital)  

Da jeg var på arbejde med FRAK i sommer, arbejdede vi til et event ved søerne, hvor folk sprang i faldskærm. Dem vi arbejdede med var flinke og rare, de havde styr på tingene og var hjælpsomme. De behandlede os rigtig godt, som om vi var deres kollegaer og ikke bare deres medarbejdere.
– Muhammed, 18 år  

6. Større tro på sig selv 

I FRAK rykker de unge sig. Mange nævner netop, at de er blevet bedre til at tale med mennesker, der ikke ligner en selv, og som de ikke kender. Eller til at hjælpe andre. De unge får succesoplevelser, hvilket er med til at ændre på selvopfattelsen. De finder ud af, at de kan meget mere, at de godt kan arbejde. (kulturel og social kapital)  

Jeg er normalt meget genert og kan ikke lide at snakke så meget foran folk, men jeg har lært at snakke, så selvom jeg stadigvæk ikke kan lide det, så gør jeg det, fordi jeg har lært det. Jeg er stolt af at have fået to jobs efter FRAK, for mange, jeg kender på min alder, har slet ikke et arbejde. 
– Bilal, 16 år  

7. Hjælp til at komme videre 

I FRAK hjælper vi de unge videre. Når de er klar til at få et fast fritidsjob, sætter vi gang i netværket og snakker med virksomheder og samarbejdspartnere. Vi rådgiver de unge i forhold til fritidsjob og hjælper dem med CV og ansøgning, jobsøgning og forberedelse til jobsamtaler. Vi arbejder på at få dem ud i andre arbejdsfællesskaber. (symbolsk og social kapital)  

FRAK er rigtigt godt at bruge på sit CV, når man skal have et arbejde. De kan se, at man godt ved, hvad det kræver at passe et job, og at man er en god medarbejder.
– Josef, 18 år