FRAK tilbyder institutioner og sagsbehandlere i socialforvaltninger, helhedsplaner og specialskoler, at udsatte unge kan få konkret arbejdserfaring og social træning med FRAK. De unge bliver en del af et fællesskab og får styrket deres arbejdsmoral. Tilbuddet kan købes til en enkelt eller flere unge. 

Vi skræddersyr beskæftigelsespakker, så de giver mening for den enkelte unge og organisation. Vi kan for eksempel foranstalte fast beskæftigelse til en ung i 3 timer om ugen, eller vi kan sørge for, at den unge arbejder 20 timer timer over en periode på seks uger. Læs mere om, hvilke elementer en beskæftigelsespakke kan indeholde herunder. 

Grundpakken: Konkret arbejdserfaring

40 timers praktisk arbejde i teams med andre unge og med supervision af en voksen. Dette tilbud er især målrettet 13-15-årige.

Tilkøb 1: Introduktion til uddannelse

Besøg hos realistiske ungdomsuddannelser efter de unges behov/ønsker og efter aftale med sagsbehandleren. Dette tilbud er især målrettet 15-17-årige.

Tilbud 2: Støtte-kontaktperson

Man kan tilkøbe en støtte-kontaktperson der har fokus på job/karriere til at hjælpe den unge med at blive afklaret om egne kompetencer og muligheder.

Tilkøb 3: Superviseret fritidsjobforløb

Deltagelse i et kontinuerligt fritidsjobforløb hos en virksomhed. Vi står for match og fastholdelse og løbende opbakning.

Der kan skrues op og ned for grundpakkens timeantal og den kan kombineres med alle tilkøbsmuligheder. Vi har fokus på at skræddersy et unikt forløb for de enkelte unge. Vi tilbyder månedlige statusopdateringer ud fra konkrete målsætninger, som vi definerer sammen med jer. Det kan fx være afrapportering omkring attitude, punktlighed, svagheder og styrker i forhold til at passe et job, kommunikationsevner m.m.