Formålet med generations- og kulturmødet er at bygge bro og nedbryde fordomme mellem to borgergrupper. Det kan fx være danske unge med anden etnisk baggrund og danske ældre,  der sjældent er i kontakt med hinanden. Med grønne generationsmøder opbygger alle en ny relation til hinanden igennem fx madlavning af spiseligt ukrudt. 

Case: Peder Lykke Centrets aktivitetscenter 

Peder Lykke Centret er et aktivitetscenter for seniorborgere og ligger på Peder Lykkes Vej omkranset af Urbanplanen. Alligevel har det nok hørt til sjældenhederne at 19-årige Sofian fra Urbanplanen har slået vejen rundt om Peder Lykke Centret for at hilse på sin habibi – 69-årige Birger i Aktivitetscentret. Blandt både de unge og de ældre i området hersker fordomme om hinanden trods det, de kun ser hinanden på afstand. Det skal Grønne Generationsmøder ændre.

Over to uger mødtes unge og ældre på Amager Fælled og indsamlede vildtvoksende planter og bær sammen. Efterfølgende tilberedte de det indsamlede og afsluttede forløbet med en stor fælles middag.

En af de unge fortæller:
“Vi snakkede lidt om forskellene og fordommene mellem unge og ældre. Vi blev klar over vores fordomme om de ældre og de ældre om deres fordomme om den unge generation. De stolede måske ikke så meget på den nye generation – jeg tror, de var lidt skeptiske over at overlade Danmark til den nye generation. Vi fandt jo ud af, at vi ikke kun er forskellige og i den snak, tror jeg faktisk de ældre fik mere tillid til os. De blev ligesom beroliget og så, at den unge generation godt kan tage vare på sig selv og andre, så de skal slet ikke være så urolige. De ældre på plejehjemmet ser jo ikke hvordan vi er, kun ud fra hvad medierne skriver.