Jobcamp er et nyt koncept i FRAK, hvor de unge som ikke skal på sommerferie får mulighed for at arbejde med grønne opgaver i deres kvarter og tjene ekstra lommepenge. 

Mange unge, som ikke er ude og rejse i ferien ved ikke, hvad de skal bruge deres ferier på. Kultur- og Fritidsforvaltningen i Københavns Kommune har i mange år afholdt Feriecamps, som består af en række kultur- og sportsaktiviteter for unge, som ikke har meget at tage sig til i deres skoleferier. Vi oplever, at vores målgruppe ofte ikke deltager i Feriecamp, og vi har derfor udviklet konceptet Jobcamp.

FRAKs Jobcamp er målrettet unge mellem 13-17 år, som befinder sig på kanten af samfundet. De kommer fra ressourcesvage familier, mistrives i skolen og/eller udviser risikoadfærd i forhold til kriminalitet. Formålet med Jobcamp er at give unge noget konstruktivt at tage sig til i deres skoleferier. De får mulighed for at få penge på lommen og noget på CV’et mens de forskønner og forgrønner kvarteret sammen med andre unge.

Er du interesseret i Jobcamp?

Vi hjælper gerne med at arrangere en Jobcamp i dit område. Vi kan enten sætte unge fra FRAK i gang med at udføre arbejdet, eller vi kan arrangere en Jobcamp for unge i dit område, eksempelvis unge, der bor en en specifik områdefornyelse eller boligsocial helhedsplan. 

Case: Jobcamp på Kapelvej 44 i sommerferien 2018

Mens andre sov længe eller var på sommerferie, var en gruppe FRAK-unge hoppet i arbejdstøjet for at forskønne forhaven på Kapelvej 44 på Indre Nørrebro. Det at have arbejdstøj på, have redskaber/værktøjer i hånden og arbejde med det grønne var nyt for nogle af vores unge, men de var dog stadig alle sammen effektive, gode til at samarbejde og havde en masse gåpåmod. På grund af jobcampen er der sket en synlig og grøn forskønnelse af Kapelvej 44, der skaber værdi for kvarteret. Dagene er gået med at rydde op, klippe hæk, fjerne gamle bede, forme jord og grus til små bunkere, ande, plante planter og vande endnu mere grundet den bagende sol.

Jobcamp har været med til at give vores unge en uge, hvor de kunne hoppe i arbejdstøjet, få sved på panden og penge på lommen. Der var ingen der beklagede sig over at skulle stå tidligt op i deres ferie for at gå på arbejde. De var alle enige om, at det var fedt at tjene penge i deres ferie, da de alligevel ikke havde noget at tage sig til: 

”Det er kedeligt at have sommerferie, fordi at der ikke er noget at lave. Hvis ikke jeg var her, havde jeg stået sent op og bare gået rundt og rundt om pladsen indtil min telefon ville ringe – og den ville nok ikke ringe, fordi alle bare er på ferie, så det er fedt at være her og tjene penge” (Ung 16 år).