FRAK AKADEMIET
ARBEJDSTRÆNING
TIL UNGE I SKOLETIDEN

I de sidste 6 år har FRAK primært givet unge arbejdstræning efter skoletiden, i weekender og i skoleferier. Nu tilbyder vi også arbejdstræning i skoletiden til unge, der af den ene eller anden grund mistrives i skolen. Formålet er at styrke unge i udsatte positioners tilknytning til og gennemførelse af folkeskolen ved at inkludere dem i et kollegialt fællesskab, give dem lønnet arbejdstræning samt et løft af sociale og faglige kompetencer. Vi tilbyder fire ydelser, som en del af FRAK Akademiet.

 

Beskæftigelsespakke

Håndholdt fritidsjob med fokus på brobygning til et ordinært fritidsjob og styrket skolegang

Gruppebaseret indsats

Intensiv Indsats for en ungegruppe, så de opnår bedre trivsel i skolen og arbejdstræning

Skoleflex

Arbejdstræning med det formål at styrke den unges skolegang og tilknytning til skolen

Profilklasse

Særligt etårige skoleforløb (10. klasse) der kombinerer undervisning, sport/idræt og arbejdstræning

FORMÅLET MED ARBEJDSTRÆNING I SKOLETIDEN

 

  • Formålet er at give unge med sociale, faglige og/eller kognitive udfordringer arbejdstræning i skoletiden.
  • Vi styrker de unges evne til at modtage læring så de bliver mere motiverede samtidigt med, at de bliver gode til at arbejde.
  • Vi udvikler deres personlige, sociale og praksisfaglige evner, som alle er vigtige parametre i uddannelsesparathedsvurderingen i folkeskolens afgangsklasser.
  • Vi spiller op mod flere af Folkeskolens Fælles Mål, som er med til at styrke elevens motivation til at kunne lære og opnå progression.
  • Vores ydelser passer godt med folkeskoles fokus på undervisnings- differentiering, åben skole, understøttende undervisning m.m.

FORANDRING FOR DE UNGE

 

Loading...