FRAKTIONER
UNGE TAGER ANSVAR FOR VERDENSMÅLENE GENNEM GRØNNE FRITIDSJOBS

Frem mod august 2022 skal vi med projektet FRAKtioner skabe nye grønne fritidsjobs til unge på kanten, som bidrager til øget genbrug og genanvendelse af affald i udsatte byområder. Det er et stærkt samarbejde med PlanMiljø, 3B/KAB og Tuborgfondet der gør det muligt at starte denne ambitiøs indsats, som også har fokus på at løfte verdensmålene.  

Vi vil gerne hjælpe virksomheder, boligorganisationer og andre med at sikre en grøn omstilling. Sammen kan vi gøre København mere grøn og samtidig skabe bæredygtige fritidsjob til unge i udsatte byområder. Vi inviterer dig til sammen med os at løfte et socialt ansvar og skabe meningsfyldte fritidsjobs, der afhjælper konkrete udfordringer i forhold til affald.

Verdensmålene skal gøres til noget, unge kan forstå og handle på. Det at skabe fritidsjob indenfor affald- og ressourceområdet er en ret god måde at gøre det konkret og mærkbart for de unge på – Steffen Plejdrup, projektleder FRAK

Har du lyst til at tage et socialt og samfundsmæssigt medansvar?
Kontakt os, hvis du vil høre mere.
 

PROJEKTMÅL

unge i konkrete lønnede fritidsjobforløb

pilotforsøg med bæredygtige fritidsjobs

Opsamling af erfaringer med at skabe grønne fritidsjobs

Inspiration til virksomheder ift. at skabe fritidsjobs

MERE INFO

  • Fokus på Amager. Vi starter i Urbanplanen, hvor vi har et godt samarbejde med 3B/KAB, den boligsociale helhedsplan Partnerskabet i Urbanplanen og andre lokale aktører.
  • Udvide til resten af København. Målet er på sigt at få flere udsatte byområder med. 
  • Stærke partnerskaber. PlanMiljø og 3B/KAB står for at etablere partnerskaber med interessenter og udvikle bæredygtige forretningsmodeller. PlanMiljø er ansvarlig for måling af effekter (både sociale og miljømæssige), og sikrer dermed at erfaringer fra projektet kan skaleres. FRAK, PlanMiljø og 3B/KAB udgør projektets styregruppe.
  • En anden praksis. Sammen skal vi opfinde og følge de fritidsjobs som vi skaber, vi skal forbedre affaldssorteringen, øge genanvendelse og genbrug. Ønsket er at vi samtidigt skaber en anden kultur og praksis for affaldshåndtering.
  • Første projekt. Unge har tryllet overskudsbrædder om til lækre bogkasser. Det er designer og arkitekt Greg Vendana, der skaber bæredygtige bogreoler ud af lokalt overskudstræ, som ellers ville have været sendt til forbrænding. Han hyrede FRAK-unge til at hjælpe sig. Der passes på miljøet, skabes ungetimer og unge lærer om genanvendelse.

ADVISORY BOARD

Vores Advisory Board skal hjælpe FRAKtioner fremad med sparring, netværk, formidling og forankring.

UNGE ADVISORY BOARD

I FRAKtioner er de unge selv med til at udvikle indholdet og de grønne fritidsjobs. Det gør de bla. gennem et nyetableret Unge Advisory Board. De er vores ambassadører. Vi skal have så mange unge som muligt til at blive en del af løsningen på, hvordan vi omstiller vores samfund.

Unge Advisory Boardeds opgaver er at yde sparring til projektgruppen, drømme og komme med ideer, udvikle nye former for fritidsjobs og involvere andre unge i indsatsen. I alt er 9 unge engageret i advisory boarded.

Klimaet nok er det vigtigste og den mest aktuelle problemstilling for os unge i dag. Det er os og vores børn, som skal leve med konsekvenserne af de valg, som bliver truffet i dag. Det faktum at vi unge så får lov til at arbejde indenfor dette felt, er virkelig noget jeg syntes er genialt – Yaw, 18 år, Urbanplanen, Amager.Loading...