FRAK KONTAKTPERSON

FRAKs kontaktpersonordning er for unge, der har brug for en indsats, der støtter op om deres udviklingspotentiale. Med udgangspunkt i de enkelte unges handleplaner skræddersyes et forløb, der matcher den unges behov med henblik på at nå de opstillede mål i handleplanen. Vi tager udgangspunkt i FRAKs ungemetode, hvis fokus er at styrke unges sociale, kulturelle, økonomiske og symbolske kapitaler. EN FRAK-kontaktperson er en ung i 20’erne, som ofte har været en del af FRAK før fx som gruppeleder, og som har en mentor over sig. På den måde sikrer vi en ung-til-ung metode, der er meget givtig for den enkelte unge. Vi tilbyder to slags kontaktpersonforløb. En mere klassisk løsning og et forløb hvor der er et særligt fokus på arbejdstræning.

Hvad vi tilbyder

Kontaktpersonforløb
 • Relationstid: 1-2 gange per uge (ca. 5 timer)
 • Løbende kontakt med den unge gennem aktiviteter, møder og samtaler, samt opfølgning per telefon
 • Fælles aktiviteter med andre unge i forskellige og nye kontekster, inkl. introduktion til arbejdsrelaterede aktiviteter i forbindelse med FRAK-opgaver
 • Samtaler med familie, venner og netværk
 • Yderligere aftales med sagsbehandler

kr. 11.998 per ung per måned

Kontaktpersonforløb med ekstra timer til et særligt fokus på arbejdstræning
 • Relationstid: 1-2 gange per uge (ca. 7 timer)
 • Løbende kontakt med den unge gennem aktiviteter, møder og samtaler, samt opfølgning per telefon
 • Fælles aktiviteter med andre unge i forskellige og nye kontekster
 • Samtaler med familie, venner og netværk
 • Yderligere aftales med sagsbehandler
 • Minimum 2 timers lønnet arbejdstræning ugentligt i FRAK til den unge

kr. 14.998 per ung per måned

Hvad er særligt ved FRAKs kontaktpersonydelse?

 • Vores kontaktpersoner har altid en pædagogisk baggrund enten i kraft af en uddannelse og/eller konkret arbejdserfaring. 
 • Vi tilbyder et fleksibelt forløb med hurtig opstartder tager udgangspunkt i de enkelte unge – og som løbende kan tilpasses. 
 • Vi tilbyder en helhedsorienteret indsats med fokus på familie, skole og fritidsliv.  
 • Kontaktpersonen er synlig og opsøgende i forhold til den unges netværk.
 • Vi prioriterer det gode match og det gode møde mellem kontaktpersonen og den unge, og har et særligt fokus på arbejdstræning. 
 • FRAK har en tæt og kontinuerlig kontakt til og dialog med vores kontaktpersoner med henblik på at sikre en stærk faglighed og kvalitetssikre deres arbejde. 

Lovgivning

Serviceloven § 52, 3.6 efter gennemførelse af en børne-eller ungefaglig undersøgelse.

Visitation

Kontakt os så vi kan gennemgå behovet. Sammen afdækker vi i fællesskab det behov, den ung har, og aftaler rammerne for opgaven samt ønsker til kontaktpersonens kompetencer og erfaring. Derefter matcher vi ud fra ønsker og behov den unge med den rigtige kontaktperson. FRAK sender derefter tilbud til godkendelse eller sagsbehandler sende mail med bekræftelse på opstart. Vi starter op så hurtigt som muligt når formalia er på plads. Vi kan oftest starte op med en eller to ugers varsel. Vi sender en status efter de første tre måneder, skriftligt eller mundtligt efter aftale, og derefter er der mulighed for at få en status hver 6. måned.

I FRAK er det cool at komme til tiden og passe sit job

Ovenstående citat er fra en sagsbehandler, som har købt en beskæftigelsespakke hos FRAK. Læs en ekstern evaluering, som konsulentfirmaet Public Funk har lavet.