Et samarbejde mellem FRAK og Københavns Kommune har gjort det muligt for private grundejere, almene boligorganisationer og boligforeninger at få gratis træer. Har I grønne græsarealer, som kunne bruges til at plante træer på? Så kan du være med til både at forgrønne byen og give stenbroens rødder arbejdstræning.  

Københavnerne sætter pris på byens grønne rum og ønsker sig endnu flere træer og grønt. Som borger kan du indgå et partnerskab med kommunen om at modtage, plante og passe træer på et privat areal, så længe træet er synligt for andre københavnere og kommer byen til gode. Læs mere om det her.

Nu har FRAK indgået et samarbejde med Københavns Kommune om at plante partnerskabstræer i private grønne arealer.

Hvad vi gør:

 • Vi hjælper med ansøgningen til kommunen.
 • Vi giver råd og vejledning i udvælgelsen og placering af træerne.
 • Vi planter træerne med FRAK-unge.
 • Vi drifter træerne i en toårige periode.

Hvad I får:

 • I får gratis træer.
 • I bidrager til en grønnere og smukkere by.
 • Unge mellem 13-17 år fra lokalområdet får arbejdstræning. De bliver gode til at arbejde og får flere muligheder i livet.

Hvad det kræves:

 • Plads nok til træerne et sted som er egnet til trævækst og hvor alle københavnere kan få glæde af dem. Det betyder, at det skal være synligt for andre. Det kan f.eks. være i jeres forhave, på en privat vej, foran jeres virksomhed, m.m.
 • Træerne er gratis, så I skal kun betale for træplantningen.
 • En påkrævet tre-årig drift og vedligehold af træerne.
 • Træerne skal plantes senest november 2020.
Vi i FRAK er rigtig glade for muligheden for at forgrønne København endnu mere. Vi har tidligere lavet flere forgrønnelsesprojekter bl.a. en midlertidig lommepark i Nordvest og en æblelund i Ørestaden. Anders Damkjær, projektkoordinator i FRAK, siger:

Det giver så meget mening at sammentænke byens grønne ambitioner med at give unge et løft. Man slår to fluer med et smæk. Vi får mere bynatur og rødderne får arbejdstimer på CV’et. Begge dele er til glæde for alle københavnere.

Kontakt Anders Damkjær [email protected] eller tlf.: 6019 9582, hvis du er interesseret i at vide mere eller ønsker et uforpligtende tilbud.

Jeg kunne godt tænke mig at komme forbi med mine børn om 10 år. Så kan jeg sige til dem, at jeg har plantet de her æbletræer.

Ung på 15 år som var med til at plante en æblelund i Ørestaden efteråret 2019.

 

Loading...