HVEM ER DE UNGE I FRAK?

Unge fra udsatte byområder

I FRAK arbejder vi med unge fra udsatte byområder i aldersgruppen 13-17 år. Vores unge kommer fra udsatte byområder med store sociale udfordringer. Det handler primært om Indre og Ydre Nørrebro samt Urbanplanen og Amagerbro på Amager. Vi er lige så stille i gang med at udvide til Valby, Nordvest og andre udsatte byområder. Enkelte af de unge går i specialskole, og mange af dem bruger en stor del af deres hverdag i ungdomsklubber og på væresteder. Vi har primært fokus på unge, som er kriminalitetstruede, på kanten af samfundet eller på anden vis i en  sårbar  familie- eller livssituation. Ca. 80 pct. af de unge, vi arbejder med, er drenge, og hovedparten har minoritetsbaggrund.  

Unge med udfordringer

De unge er udfordrede på mange parametre. Først og fremmest kommer de alle fra udsatte  byområder med stor koncentration af sociale udfordringer. De kommer også alle fra familier med begrænsede ressourcer. Langt de fleste unge, der er i FRAK, har også udfordringer i form af en diagnose – der enten er blevet konstateret eller ej. Det kan være ADHD, lettere autisme osv. Generelt klarer de unge sig ikke særligt godt i skolen. Mange bliver ikke erklæret uddannelsesparate efter folkeskolens afgangsprøver. De fortsætter i 10. klasse og har efterfølgende svært ved at komme videre med en ungdomsuddannelse.  

Unge med begrænset tilgang til viden

Når de unge dertil vokser op i familier med få ressourcer begrænser det også deres muligheder for at få viden om arbejdsmarkedet. Typisk vokser de op med forældre, der er førtidspensionister, kontanthjælpsmodtagere eller på anden vis på offentlig forsørgelse. De har derfor begrænsede forudsætninger for at hjælpe deres børn med fx at få et fritidsjob og forstå værdien af at arbejde, og hvordan man begår sig på en arbejdsplads. Vores unge er alle fulde af energi og topmotiverede for at arbejde, men har brug for hjælp til at komme i gang på arbejdsmarkedet og lære både de skrevne og uskrevne regler at kende.  

Gaden trækker i de unge

Det er på gaden, at de mødes med vennerne. De har ikke mulighed for at hænge ud hos hinanden på grund af pladsmangel. De har ikke et værelse, hvor de kan lukke døren, og så er der i forvejen alt for mange mennesker derhjemme. Nogle søger mod klubberne og værestederne, men tit kan stederne ikke rumme en vennegruppe på 10-15 stykker, som har krudt i røven og bagagen fyldt med diagnoser og andre udfordringer. Mange af vores unge er også udenfor foreningslivet. Mange foreninger er nemlig ikke rustede til at håndtere denne målgruppe. Den måde de er på, og den måde de socialiserer med deres venner på, udfordrer de foreninger, som drives af frivillige kræfter med begrænset socialpædagogisk erfaring og indsigt i forhold til denne målgruppe. Socialisering og opdragelse sker således på gaden, hvor de unge bruger det meste af deres fritid.  

Behov for at være i et positivt fællesskab

De unge søger efter et fællesskab, men meget få af dem dyrker de etablerede fællesskaber  såsom foreningslivet, klubber og familien. Her giver vi de unge i FRAK en mulighed for at være en del af et fællesskab, hvor de både kan være sammen andre unge og lære de nødvendige ting for at begå sig på en arbejdsplads.  

Mød tre af FRAKs unge

Yasmin er 15 år og går i folkeskole på Nørrebro.

Hun har store ambitioner for sin fremtid og klarer sig godt i skolen. Hun har arbejdet i FRAK i et års tid og været med til flere events, hvor hun blandt andet har talt med mange af gæsterne. Gennem hendes arbejde i FRAK har hun fået konkrete værktøjer til, hvordan hun kan søge et fritidsjob. Det har nu båret frugt, og hun er blevet ansat som piccoline i et arkitektfirma inde i byen.  

 

Mohammed er 15 år, går i folkeskole og bor på Amager.

En del af hans venner kommer fra familier med store udfordringer, og har derfor kontaktpersoner og sagsbehandlere i socialforvaltningen i Københavns Kommune. Generelt får Mohammeds venner en del tilbud fra kommunen med det formål at holde dem ude af kriminalitet og give dem en bedre hverdag. Mohammed får ikke nogen af de tilbud, og han savner noget af den opmærksomhed, som hans venner får. Han har været i FRAK i et års tid, hvilket har givet ham nogle andre ting at gå op i. Med hjælp fra FRAKs fritidsjobkonsulenter har Mohammed skrevet ansøgninger og er blevet ansat i et supermarked.  

Abdullah er 14 år, går i specialskole og bor på Nørrebro.

Han er ordblind og er fagligt udfordret i skolen, men hans forældre taler dårligt dansk og har derfor svært ved at hjælpe Abdullah med hans skolearbejde. Han er desuden en del af en vennegruppe, som kan fylde en del i gadebilledet. De laver en del larm og  småkriminalitet. Han er derfor også tilknyttet socialforvaltningen i Københavns Kommune og har en kontaktperson og en sagsbehandler. Abdullah vil rigtig gerne tjene sine egne penge, men har brug for støtte til at forstå, hvad det vil sige at have et arbejde, og hvordan man søger et fritidsjob.