HVAD HAR VI LÆRT AF FRITIDSJOB-FESTIVALEN?
Vi har lært at mange har lyst til at blive klogere på FRAK, fritidsjob og fællesskab. At det først og fremmest handler om at skabe de bedste rammer for den gode dialog. ♥ Tak til de 100 deltagere, 35 unge og 20 gruppeledere, der deltog i løbet af ugen med nysgerrighed, gode snakke og fed energi. Vi har samlet de allerbedste guldkorn her. Vi håber, at det kan bidrage til, at flere unge fra stenbroen bliver gode til at arbejde og får flere muligheder i livet. ♥

>> FACTS OM FRAK
EN PIXIBOG FYLDT MED
FRAKTA OM VORES ARBEJDE

Denne pixibog giver en kort introduktion til FRAK. Vi forsøger at besvare de vigtigste spørgsmål, så du kan få en bedre forståelse af, hvad vi er for en størrelse. Dyk ned i vores arbejde og bliv klogere på FRAK med en masse frakta!

>> RESONANS I RELATIONEN
EN PIXIBOG OM FRAKS
RELATIONSARBEJDE

Hvordan lykkes FRAK med at skabe tillidsfulde og udviklende relationer til de unge? SocialRespons har zoomet helt ind på vores relationsarbejde. Resultatet er denne pixibog, hvor vi deler ud af vores erfaringer med den gode relation.

>> ET BLIK PÅ FRAK AKADEMIET
EVALUERING AF PROJEKT STØTTET
AF VELUX FONDEN 2020-2022

SocialRespons har evalueret det VELUX-støttede projekt “Forankring af FRAK” med et særligt blik på FRAK Akademiet. Bliv klogere på, hvilke resultater FRAK har skabt med projektet i forhold til bl.a. de unges skolegang og trivsel.

KVALITATIVE RESULTATER
BEDRE TRIVSEL SMITTER AF PÅ SKOLE

De interviewede drenge i skoleforløbet oplevede, at forløbet havde mindsket presset i skolen og hverdagstressen. Kombinationen af indsatsen, forældreopbakningen og ekstra tiltag på skolen, ledte til at drengene generelt blev roligere. Flere peger også på, at de unge, der er tilknyttet en af FRAKs kontaktpersoner får et mere positivt syn på skolen, samt for nogen en øget mødestabilitet og mere aktiv deltagelse i skolen.

STYRKET TRO PÅ EGNE EVNER

Det giver de unge en helt særlig værdi, at have en ‘ekstra voksen’ som udelukkende taler deres sag. De regelmæssige møder forebygger at de isolation og ensomhedsfølelse og giver dem en rollemodel at spejle sig i. Det at have en fortrolig som hverken er forældre, fra skolen eller det kommunale regi, styrker deres tro på egne evner og vejleder dem i konstruktive livsvalg.

EN ANDEN SELVFORTÆLLING

Et tredje resultat som går på tværs af Akademiets indsatser er, at FRAKs helhedsorienterede tilgang og opmærksomhed på at skabe et bredt samarbejde om den unges trivsel og udvikling, har medført at andre voksne arbejder med samme mål for øje som fx kontaktpersonen. I dagbogsjournaler og interview kan det ses, at FRAK arbejder på og lykkedes med at skabe en bred opbakning om de unges udvikling. Gennem et tæt samarbejde med andre voksne omkring den unge fx skolelærer eller sagsbehandler, bliver flere voksne opmærksomme på den unges behov. Dette forstærker de unges udvikling og understøtter den positive selvfortælling yderligere.

FLERE POSITIVE RELATIONER

De unge har på tværs af Akademiets indsatser udviklet positive relationer, enten til deres kontaktperson, til andre i FRAK fællesskabet eller med andre fra deres sociale omgangskreds. Dette skal ses i lyset af, at flere af de unge har sociale udfordringer og/eller har få positive sociale relationer.

ØGET LYST TIL EN MENINGSFULD FRITID

En stor del af de unge, der har været en del af Akademiets tilbud har enten før eller undervejs udtrykt ønske om at prøve kræfter med en fritidsaktivitet eller fritidsjob, men har samtidig oplevet forskellige barrierer i forhold til at realisere det.

KVANTITATIVE RESULTATER

>> BÆREDYGTIGE FRITIDSJOBS
INSPIRATIONSKATALOG OM UNGES
BIDRAG TIL GRØN OMSTILLING

Dette katalog er til dig, der overvejer at hyre unge fritidsjobbere til at løse opgaver relateret til bæredygtighed eller bare er nysgerrig på at høre om erfaringer hermed. Kataloget er udarbejdet på baggrund af projektet “FRAKtioner – grønne fritidsjobs i udsatte boligområder løfter verdensmålene”. Projektet mundede ud i udviklingen af en række bæredygtige fritidsjobs med stort skaleringspotentiale. Projektet blev gennemført i 2020-2022 i et partnerskab mellem FRAK, Tuborgfondet, Boligforeningen 3B, det boligsociale område Amagerplanen og bæredygtighedskonsulenthuset PlanMiljø. Vi håber med dette katalog at kunne inspirere mange flere til at skabe nye fritidsjobs med en stærk synergi mellem grøn, social og økonomisk bæredygtighed.

>> 6 GODE RÅD TIL BYGGEBRANCHEN
KOM PÅ FORKANT MED SOCIAL BÆREDYGTIGHED
MED UNGE FRITIDSJOBBERE

FRAK og Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar (FBSA) præsenterede 7 gode råd til byggebranchen. Bliv klogere på, hvordan man kan skabe arbejde  for unge under 18 år i en branche, som i dén grad skriger på arbejdskraft.

Læs FBSAs guide til bygherrer, rådgivere og entreprenører, som ønsker at arbejde med social beskæftigelse og give borgere på kanten af arbejdsmarkedet fodfæste og et springbræt til job og uddannelse. FRAK er med i flere eksempler.

>> FÆLLESSKABENDE FÆRDIGHEDER
BLIV KLOGERE PÅ HVORDAN MAN 
KAN STYRKE FÆLLESSKABET

Bliv klogere på, hvordan man kan bruge de syv “fællesskabende færdigheder” til at styrke (arbejds)fællesskabet. Færdighederne er udviklet af konsulentfirmaet Public Funk, som er eksperter i fællesskab, og som FRAK ofte har samarbejdet med. Få 25% rabat ved at skrive “FRAK festival” under bemærkninger til ordren.

TAK ♥

Loading...