Kære sagsbehandler

FRAK gør ikke bare unge gode til at arbejde.
Vi giver dem læring for livet og åbner op for nye muligheder. De bliver en del af et positivt fællesskab. Vi er overbeviste om, at den rette støtte kan gøre en afgørende forskel – også for unge på kanten.
For alle unge kan!

Har du en ung? Så har vi en løsning!

KONTAKT

MUDI JARKASS
UDVIKLINGSLEDER
mudi@frak.dk
2785 8432

Fritidsjob med Mentor

Har du en ung, der har brug for et Fritidsjob med Mentor-forløb hos FRAK? Læs mere her.

Andre ydelser

Vi tilbyder beskæftigelsespakker, kontaktpersonordning, skoleflex og en række andre ydelser. 

Læs mere om vores tilbud ved at klikke på figurerne >>

 

FRAK GÅR ET EKSTRA SKRIDT

Kreativitet, idérigdom, høj faglighed og stort lokalt kendskab er alle ord som beskriver FRAK.
Jeg oplever at nå i mål med handleplan langt hurtigere end tidligere, hvilket jeg tror skyldes,
at de i FRAK gør sig anderledes umage for ikke kun at kende den unge, men også netværket omkring den unge.
Det betyder blandt andet, at den unge har stor tillid til indsatsen, hvilket skaber et unikt rum for udvikling.
Jeg oplever, at FRAK altid går et ekstra skridt for at hjælpe den unge godt på vej.
Mathilde Støvring
Sagsbehandler i Gadepulsen
 

"I FRAK er det cool at komme til tiden og passe sit job"

Ovenstående citat er fra en sagsbehandler, som har købt en beskæftigelsespakke hos FRAK. Læs en ekstern evaluering, som konsulentfirmaet Public Funk har lavet. 

BESTIL MATERIALE

5 + 15 =

FEM GODE GRUNDE

Du får her fem gode grunde til, at du skal handle hos FRAK:

Vi giver unge flere muligheder

Fritidsjob er mere end bare penge på lommen. Unge, der har haft et fritidsjob i teenageårene, får flere muligheder i forhold til uddannelse og job som voksen. Det skyldes, at et fritidsjob styrker unges personlige, sociale og faglige kompetencer. Det er veldokumenteret, at FRAKs arbejde bidrager til denne positive udvikling. Bl.a. derfor blev vi belønnet med Kronprisparrets Sociale Stjernedrysprisen 2019.

Vi mindsker risikoen for en kriminel løbebane

Unge, der har et fritidsjob, hænger ikke på gaden og opsøger i mindre grad kriminelle miljøer. En rapport lavet af Aalborg Universitet slår fast, at FRAKs arbejde er kriminalpræventivt. 

Vi bidrager til at velfærdssamfundet styrkes

Unge i fritidsjob udgør en samfundsøkonomisk gevinst. Det gælder især udsatte unge. De opnår større tilknytning til arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet som 25-årige end unge, der ikke har haft et fritidsjob. Det slår en rapport fra Den Sociale Kapitalfond fast. Det er veldokumenteret at et fritidsjob udløser en betydelig økonomisk gevinst for samfundet, når den unge bliver voksen. Det gælder fx i forhold til lavere udgifter til velfærdsydelser og højere skatteindtægter. 

FRAK bidrager til verdensmålene

FRAK bidrager til fem af verdensmålene, inkl. anstændige jobs og økonomisk vækst“ (# 8) og bæredygtige byer og lokalsamfund (# 11). FRAK blev udvalgt som én af 20 innovative løsninger i Nordeuropa af EU-netværket SDSN Northern Europe. Læs mere her.

Vi er en socialøkonomisk virksomhed

>> Vi brænder for at give unge på kanten en god start på voksenlivet
>> Vi er organiseret som en forening med en ulønnet bestyrelse. 
>> Vi skaber ikke økonomisk overskud til enkelte personer. 
>> Vi geninvesterer alt overskud så vi kan arbejde med endnu flere unge. 
>> Vi har base på Nørrebro og arbejder i mange andre bydele

UDDRAG AF EVALUERINGER

Læs herunder hovedpointerne fra en ekstern evaluering:

Social ramme og et positivt fællesskab

Det er tydeligt, at FRAK giver unge en social ramme at blive en del af. En ramme der hjælper de unge til positive sociale relationer og venskaber. En ung fortæller: Hvis jeg ikke har det så godt med vennerne i skolen, så lærer jeg noget i FRAK, jeg kan bruge. Så kan jeg få nye venner på en ordentlig måde”. Den sociale ramme, som FRAK tilbyder, har nogle meget tydelige markører for, hvad der er god opførsel og hvad der er rigtigt at gøre: møde til tiden, være god til at samarbejde, tage ansvar for arbejdsopgaven etc. “Jeg ved, at jeg skal lægge alle dårlige vane, når jeg er på arbejde”, siger en ung.

Større tro på egne evner

En ung fortæller: “Før troede jeg ikke, at jeg kunne samarbejde med andre, men det lykkedes mig åbenbart. Det vidste jeg ikke om mig selv. Man lærer noget nyt om sig selv. Fx troede jeg ikke, at jeg kunne fælde et helt træ. Jeg havde brug for at vide, at jeg kunne. Det er det jeg har lært gennem FRAK. Det er jeg ret taknemmelig for.” Citatetet fortæller om flere vigtige ting. Dels læringen om sig selv og tilegnelsen af nye kompetencer. Faktisk fremhæver flere de opgaver, der har et fagligt indhold, som de bedste og sjoveste. Del giver FRAK de unge viden, som de konkret har brug for og som de samtidigt kan se, at de kan bruge fremadrettet.

Ny fortælling

Sagsbehandlerne oplever FRAK som en tydelig medspiller i forhold til deres eget arbejde med de unge: “I FRAK er det cool at komme til tiden og passe sit job. De unge får mulighed for at prøve sig frem og få succesoplevelser. På den måde får de også nye fortællinger om hinanden, da de ser hinanden på nye måder. I de nye roller kan de vise andre sider af sig selv.” 

Loading...