PRIVATLIVSPOLITIK FOR FRAK

Denne privatlivspolitik beskriver hvordan vi indsamler, herunder behandler, dine personoplysninger.

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til denne privatlivspolitik, eller du gerne vil klage over vores behandling af dine personoplysninger, kan du kontakte Anne Bach Stensgaard på e-mail: anne@frak.dk.

Hvis du ønsker at indgive en klage over vores behandling af dine personoplysninger, kan du indgive en klage til Datatilsynet, som har følgende kontaktoplysninger:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5
1300, København K
Telefonnummer: +45 33 19 32 00
E-mail: dt@datatilsynet.dk
Hjemmeside: www.datatilsynet.dk

Dine rettigheder som den registrerede

Vi går højt op i at sikre dine rettigheder som den registrerede og i at beskytte dine personoplysninger, vi har derfor gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger.

Når vi behandler dine personoplysninger, har du følgende rettigheder:
– Ret til at få indsigt i de oplysninger vi behandler om dig
– Ret til at få urigtige oplysninger om dig berigtiget og slettet
– Ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger
– Ret til at få flyttet dine oplysninger til en anden dataansvarlig, såfremt det er teknisk muligt

Når vi behandler dine oplysninger på baggrund af et samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Bemærk dog venligst, at dette ikke berører lovligheden af den behandling, der er baseret på dit samtykke før tilbagetrækningen. Øvrige henvendelser om berigtigelse eller sletning af personoplysninger vil vi gennemføre hurtigst muligt.

Kategori af personoplysninger, der behandles om dig

FRAK behandler personoplysninger, når vi:
– Rådgiver unge jobsøgende
– Udsender nyhedsbreve
– Indsamler data på besøgende på vores hjemmeside
– Arbejder sammen med vores samarbejdspartnere

Unge vi rådgiver
– Almindelige oplysninger: navn, adresse, beskæftigelse, telefonnummer, e-mailadresse og billede.
– Følsomme oplysninger: FRAK behandler som udgangspunkt ikke følsomme personoplysninger om dig, medmindre du selv har fremsendt disse, f.eks. hvis dine helbredsoplysninger har betydning for din jobsøgning.
Vi deler de unges fulde navn, adresse, skole og beskæftigelse med enkelte boligsociale helhedsplaner, der er vores samarbejdspartnere. I forbindelse med afrapportering til Københavns Kommune deler vi månedligt enkelte oplysninger på de unge, der er kommet i arbejdet: adresse, alder, køn og arbejdssted. Ligeledes deler vi disse oplysninger samt en kopi af de unges kontrakter eller lønsedler med vores revisor en gang om året.

Abonnenter af vores nyhedsbrev samt besøgende på vores hjemmeside
Vi behandler navn og e-mailadresse på de personer som abonnerer på vores nyhedsbrev.

Når du besøger vores hjemmeside indsamler og behandler vi typisk følgende typer af oplysninger: Et unikt ID og tekniske oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon, dit IP-nummer, geografisk placering, samt hvilke sider du klikker på (interesser). Du kan læse mere om, hvilke cookies vi indsamler på dig, i bunden af denne side.

Samarbejdspartnere
Vi behandler personoplysninger på kontaktpersoner hos vores samarbejdspartnere og leverandører. Personoplysningerne vil sædvanligvis omfatte navn og kontaktoplysninger.

Familier fra ”Vi Passer Børn” projektet
Vi indsamler og behandler navn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer på familier som deltager i vores “Vi Passer Børn” projekt. Disse oplysninger slettes igen, når samarbejdet med familierne ophører.

Formålet med behandlingen af dine personoplysninger

Unge vi rådgiver
Vi hjælper unge i København med at få et fritidsjob. Persondatabehandling i forbindelse hermed er nødvendig til administration af samarbejdet med de unge, herunder til vores rekrutteringsproces, samt til evaluering af de unge som kandidat til et fritidsarbejde.

Deling af personoplysninger på de unge med enkelte boligsociale helbredsplaner er nødvendigt for at kunne opfylde vores samarbejdsaftaler, da vores samarbejdspartnere har brug for at vide om de unge kommer i job. Dette er skrevet ind i de boligsociale helbredsplaners strategier og mål. Deling af oplysninger med Københavns Kommune er for at vi opfylder vores kontrakt. Slutteligt stilles de unges kontrakter og lønsedler til rådighed for vores revisor, så denne over for København Kommune kan dokumentere effekten af vores arbejde.

Abonnenter på vores nyhedsbrev samt besøgende på vores hjemmeside
Hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev, har vi behov for dine personoplysninger til at kunne sende dig dette, herunder give dig informationer om FRAK og vores arbejde.

Vores hjemmeside anvender ”cookies”, der er en tekstfil, som gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende. Cookies har følgende formål: genkende dit device og huske dine indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer. Du kan læse mere om formålene for cookies på vores hjemmeside i bunden af denne side.

Samarbejdspartnere
Behandling af regnskabsrelaterede personoplysninger er nødvendigt for at kunne dokumentere vores regnskab over for vores revisor. Kontaktoplysninger på kontaktpersoner hos vores leverandører er nødvendig for at kunne kontakte disse i forbindelse med vores samarbejde.

Familier fra ”Vi Passer Børn” projektet
Vi behandler personoplysninger om familier, der deltager i vores projekt “Vi Passer Børn” for at kunne matche familien med en af vores unge, der gerne vil være børnepasser. Persondatabehandling er ligeledes nødvendig for, at vi løbende kan være i kontakt med familien i forbindelse med vores samarbejde.

Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Unge vi rådgiver
Behandling af personoplysninger er nødvendig for at kunne hjælpe de unge i job. Dette anses for at være en legitim interesse, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f. Vi indhenter samtykke, før vi anvender vi de unges personoplysninger til markedsføring for FRAK, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a. Modtager vi de unges følsomme personoplysninger, herunder helbredsoplysninger, indhenter vi ligeledes et samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens art. 9, stk. 2, litra a.

Deling af de unges personoplysninger med samarbejdspartnere, herunder boligsociale helbredsplaner og Københavns Kommune, er nødvendigt for, at vi kan overholde vores samarbejdsaftaler. Dette anses for at være en legitim interesse, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f.

Personoplysninger som videregives til vores revisor til dokumentation sker for at forfølge vores legitime interesse i at kunne dokumentere effekten af vores arbejde, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f.

Abonnenter på vores nyhedsbrev samt besøgende på vores hjemmeside
Behandling af personoplysninger på abonnenter af vores nyhedsbrev foretages for at kunne informere abonnenter om FRAK og vores arbejde. Dette anses for at være en legitim interesse, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f.

Behandling af personoplysninger på besøgende på vores hjemmeside foretages på baggrund af et samtykke om brug af cookies fra de registrerede.

Samarbejdspartnere
Kontaktoplysninger på kontaktpersoner hos vores leverandører behandles, da disse er nødvendige for opfyldelse af kontrakt (samarbejdsaftale), jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b, eller når persondatabehandlingen er nødvendig for, at kunne overholde en retlig forpligtelse, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, skt. 1, litra c (eksempelvis efter bogføringsloven).

Familier fra ”Vi Passer Børn” projektet
Personoplysninger om familier i “Vi Passer Børn” projektet behandles i den pågældende families interesse, da vi alene ved at behandle personoplysningerne er i stand til at formidle hjælp og arbejdskraft. Dette anses for at være en legitim interesse, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f.

Modtagelse af dine personoplysninger

Vi har antaget visse databehandlere, som udfører en række opgaver på vegne af FRAK. Disse databehandlere får adgang til dine personoplysninger. Databehandlerne kan dog alene lovligt tilgå og behandle dine personoplysninger på vegne af FRAK for at opfylde de specifikke formål, der er fastsat af FRAK. Databehandlerne må derfor ikke anvende personoplysningerne til egne formål. I de tilfælde FRAK videregiver dine personoplysninger til tredjeparter, vil en sådan videregivelse kun ske i overensstemmelse med en indgået databehandleraftale og den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning. Hvis det er påkrævet, vil det ske med dit forudgående samtykke.

Periode for opbevaring af dine personoplysninger

FRAK beholder dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde de ovennævnte formål, herunder så længe vi behandler en henvendelse fra dig. Eventuel yderligere opbevaring kan finde sted, hvis dette er nødvendigt af dokumentationshensyn.

Vi opbevarer de unges ansøgninger og cv, til de fylder 24 år og hermed falder uden for vores målgruppe. Årsagen er, at en del unge vender tilbage til os længe efter, at de har fået job, enten fordi de er blevet opsagt eller selv har sagt op, og derfor gerne vil fortsætte samarbejdet med os. Det har derfor stor betydning, at vi kan opbevare de unges ansøgninger og cv, så de har mulighed for at vende tilbage til os og genoptage jobrådgivningsforløbet på et senere tidspunkt. Dette er i de unges interesse. De unge har dog til enhver tid ret til at få deres dokumenter slettet.

Revision af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os ret til at ændre foreningens privatlivspolitik. Ved væsentlige ændringer vil du blive informeret herom, f.eks. på vores hjemmeside.

Denne privatlivspolitik er senest blevet revideret d. 24. september 2018.

Cookiepolitik for FRAK

En cookie er en fil, der anbringes på din computers harddisk, smartphone eller andet IT-udstyr. Ved brug af cookies på vores hjemmeside gør FRAK det muligt at genkende din computer/IP-adresse og samle information om, hvilke sider du besøger, og hvilke funktioner du bruger, samt hvornår og hvor længe det sker. Cookies med personoplysninger om dig anvendes kun til de specifikke formål anført i oversigten nedenfor. Retsgrundlaget for behandlingen af din IP-adresse er baseret på FRAK’s legitime interesser i at generere brugbar og retvisende statistik over brugen af vores hjemmeside, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f. Se mere om FRAK’s behandling af dine personoplysninger i FRAk’s privatlivspolitik herover på siden.

Vi placerer først cookies på din computers harddisk m.v., når du har trykket “Tillad alle cookies”, f.eks. på vores startside, eller hvis du ikke aktivt foretager et valg, men fortsætter dit besøg på vores hjemmeside, f.eks. ved at bevæge dig videre fra startsiden. Herved accepterer du brugen af cookies til optimering af dit besøg, til statistik, notering af præferencer samt i forbindelse med reklametiltag.

Hvis du ønsker at tilbagetrække dit samtykke til brugen af cookies, skal du ændre indstillingerne i din browser. Se mere om afvisning og sletning af cookies i afsnittet “Sådan fjerner du cookies” herunder på denne side.

Cookies på www.FRAK.dk

Vi bruger cookies til at optimere din brug af vores hjemmeside. Du skal derfor være opmærksom på, at vores hjemmeside muligvis ikke fungerer optimalt, hvis du afviser cookies. Der kan således være services og funktioner, du ikke kan bruge, fordi de kræver cookies til at huske de valg, du foretager.

FRAK anvender følgende typer af cookies:

Permanente cookies, der lagres på din pc og dermed gør det muligt for os at genkende din pc, næste gang du besøger vores hjemmeside, således at din oplevelse hos os forbedres, og

Session cookies, der er knyttet til dit aktuelle besøg på vores hjemmeside og slettes fra din pc, når du lukker din webbrowser.

De to typer af cookies kan endvidere inddeles efter, hvem der placerer de forskellige cookies på hjemmesiden:

Førsteparts cookies, der placeres af hjemmesiden www.FRAK.com, og

Tredjeparts cookies, der kan placeres af FRAK’s leverandører og samarbejdspartnere, der har elementer indlejret på vores hjemmeside. FRAK anvender ikke tredjeparts cookies.

Nedenfor kan du finde nærmere informationer om anvendte cookies på FRAK.dk, herunder formål og udløbsdato:

Sådan fjerner du cookies

Ønsker du ikke, at der sættes cookie på dit device, har du mulighed for at fjerne cookies ved at bruge genvejstasterne [CTRL]+[SHIFT]+[Delete] eller via dine browserindstillinger.

Nedenfor finder du vejledninger til hvordan du blokerer cookies for www.FRAK.dk og fjerner cookies i de forskellige browsere for PC og Mac:

Internet Explorer.

Google Chrome.

Mozilla Firefox.

Safari.

Flash cookies.

Mere Information om cookies

Brugen af cookies er reguleret af “Bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af og adgang til oplysninger i slutbrugeres terminaludstyr ” (også kaldet cookiebekendtgørelsen). Nedenfor finder du links til mere information om cookiebekendtgørelsen og Erhvervsstyrelsens vejledning derom:

Cookiebekendtgørelse.

Erhvervsstyrelsens vejledning om cookiebekendtgørelsen.

Loading...