Ny undersøgelse “Fritidsjob til udsatte unge er god en god investering for samfundet” viser, at udsatte unge med fritidsjob har en større tilknytning til arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet som 25-årige. Den viser også, at fritidsjob er med til at mindske risikoen for, at unge begår kriminalitet. Det betyder med andre ord, at når udsatte unge har haft et fritidsjob, så har det en samfundsøkonomisk gevinst.

I dag lancerer Fritidsakademiet (FRAK) og Den Sociale Kapitalfond en dugfrisk analyse, som viser det samfundsøkonomiske potentiale ved at få unge med ikke-vestlig baggrund til at tage et fritidsjob som 13-16-årige. Den konkluderer, at disse unge har 40 pct. større sandsynlighed for at være i beskæftigelse som 25-årig, hvis de har haft et fritidsjob. Dertil viser analysen også, at de efter at have haft et fritidsjob har større sandsynlighed for at nå et højere uddannelsesniveau end grundskolen. Analysen konkluderer, at udsatte unge med fritidsjob har næsten 20 pct. højere sandsynlighed for at have mere uddannelse end grundskolen sammenlignet med udsatte unge uden fritidsjob.

Mudi Jarkass, som er daglig leder i FRAK, har siden 2012 arbejdet for at få flere udsatte unge fra særligt indre Nørrebro i fritidsjob. Han oplever til dagligt, hvad det gør for de unge at komme ud og arbejde. “Jeg oplever, at mange af de unge, vi arbejder med, har et dårligt selvbillede. Det har de blandt andet pga. den omtale, de ofte får i medierne. Men det, jeg også oplever, er, at de unge er rigtig engagerede og gerne vil ud og arbejde, tjene deres egne penge og vise, at de kan en masse. Og den mulighed skal vi give dem”, siger Mudi Jarkass.

Unge ud af kriminalitet

En anden væsentlig konklusion fra analysen er, hvordan fritidsjob også er med til at mindske risikoen for, at unge begår kriminalitet. Det viser sig nemlig, at sandsynligheden for, at unge med ikke vestlig baggrund med fritidsjob har en fængselsdom, er cirka 20 pct. lavere end for unge uden fritidsjob. “De unge har brug for gode og positive fællesskaber, hvor de ikke føler sig dømt på forhånd. Derfor skal vi give dem trygge rammer, så de kan få mere gejst, selvtillid og motivation til at være en del af arbejdsmarkedet”, påpeger Mudi Jarkass, daglig leder i FRAK.

En økonomisk gevinst for samfundet

Når unge har en bedre tilknytning til arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet, har det også en økonomisk gevinst for samfundet. Hvis vi ser på det samlede nettobidrag (skatteindbetalinger fratrukket modtagne overførsler), så viser analysen, at det er 65.000-80.000 kr. større for unge med ikke-vestlig baggrund med fritidsjob sammenlignet med samme målgruppe unge uden fritidsjob. Analysen medregner endda ikke skatteindtægter og andre samfundsgevinster, efter de har passeret det 25. år:

“Det umiddelbare offentlige gevinstpotentiale ved at få unge med ikke-vestlig baggrund i fritidsjob ligger på omkring 65-80.0000 kr. per ung. Men gevinstpotentialet for det offentlige ved et generelt højere uddannelsesniveau og en tættere arbejdsmarkedstilknytning blandt unge stopper ikke ved 25-års alderen og må derfor formodes til at kunne være endnu større. Faktisk skønnes det, at den samlede samfundsøkonomiske gevinst ved, at en person får en erhvervsuddannelse frem for at være ufaglært ligger på ca. 4 mio. kr. henover et livsforløb, hvoraf en stor del af gevinsten tilfalder det offentlige i form af bl.a. højere skattebetalinger”, forklarer analysechef Kristian Thor Jakobsen fra Den Sociale Kapitalfond. Download den nye analyse fra Den Sociale Kapitalfond. 

I forbindelse med lanceringen i dag har FRAK inviteret lokale politikere og socialborgmester Jesper Christensen til debatmøde, hvor vi skal drøfte, hvordan vi kan få flere unge i fritidsjob. FRAK vil desuden fortælle om deres erfaringer med at gøre udsatte unge klar til et fritidsjob med lanceringen af en publikation. Download den nye publikation “Fritidsjob er vejen”. 

Det hele foregår i Støberiet på Blågårds Plads kl. 13, hvor der også vil være oplæg fra analysechef Kristian Thor Jakobsen fra Den Sociale Kapitalfond og Mudi Jarkass, daglig leder af FRAK. Debatten modereres af Natasha Al-Hariri. Eventet har over 100 tilmeldte. Læs mere om eventet.

Kontakt

Mudi Jarkass, daglig leder i Fritidsakademiet: 27 85 84 32 og mudi@frak.dk
Eller presseansvarlig Tine Marie Pedersen: 26 73 74 03 og tine@frak.dk
Her er link til pressekit og FAQ.

Om Fritidsakademiet:

I Fritidsakademiet (FRAK) lærer Musa og andre unge fra udsatte boligområder, hvad det vil sige at gå på arbejde. De erfarer arbejdsmarkedets spilleregler ved at løse praktiske opgaver for virksomheder, kommuner og festivaler. Fritidsakademiet er en socialøkonomisk virksomhed, som gør unge klar til fritidsjobs og sikrer dem en god start på voksenlivet. Vi brænder for at skabe flere muligheder for byens unge.
FRAK er støttet af VELUX FONDEN og Københavns Kommune. Et særligt indsatsområde Ukrudt støttes af Den A.P. Møllerske Støttefond, der også har finansieret analysen “Fritidsjob til udsatte unge er en god investering for samfundet”.

Om Den Sociale Kapitalfond

Den Sociale Kapitalfond investerer kapital og kompetencer i lovende virksomheder, som løser sociale problemer ved at drive forretning og skaber nye muligheder for udsatte mennesker på det danske arbejdsmarked.

Loading...