FRAK gør unge fra udsatte boligområder gode til arbejde og blev derfor udvalgt som én af 20 innovative løsninger i Nordeuropa for at skabe et mere inkluderende samfund.

Det skete i forbindelse med udgivelsen af INTEGRATION SOLUTIONS REPORT på SIF-Integration konferencen: Together for a more inclusive society den 14. maj 2018 i Stockholm. Her blev FRAK fremhævet for sit inspirerende arbejde med at jobtræne unge på kanten af samfundet.

”I FRAK er vi meget stolte over at blive udpeget som én af fem danske løsninger, der bidrager til et mere inkluderende samfund,” siger Mudi Jarkass, daglig leder i FRAK. ”Èn ting er at vide, at FRAK bidrager lokalt, både til de unges udvikling og lokalsamfundet på Nørrebro, Amager og Nordvest. Noget andet er at blive anerkendt for at gøre en forskel også i et større perspektiv og for at skabe handling, der understøtter FNs verdensmål. Det er enorm bekræftende for vores arbejde.”

Fritidsjob giver udsatte unge flere muligheder i livet 

Al forskning viser, at et fritidsjob bidrager til at få udsatte unge i uddannelse og arbejde. De får mere selvværd, arbejdsmarkedserfaring og deltager i et positivt arbejdsfællesskab, som også virker kriminalitetsforbyggende. Derfor arbejder FRAK benhårdt for at gøre unge arbejdsmarkedsparate gennem løsning af praktiske opgaver. Jurien bag udnævnelsen fra SDSN Northern Europe, en netværksenhed under FN, bed særligt mærke i, at FRAK har en direkte positiv indvirkning på ikke mindre end fem af de 17 verdensmål.

Den måde som FRAK bidrager til verdensmålene kan bedst beskrives gennem FRAKs unge-metode, som bygger på fire principper:

Tjene egne penge:
FRAK giver unge mulighed for at tjene sine egne penge. Mange af de unge kommer fra familier med en presset økonomi, hvor de unge har begrænset tilgang til viden om værdien af at arbejde og hjælp til at søge og fastholde et fritidsjobs. Når de unge er ansat i FRAK bliver de aflønnet for deres fritidsarbejde. Sådan udvikler de et nyt forhold til at tjene egne penge og får blod på tanden – både nu og som voksne.
►  bidrager til FN VERDENSMÅL NR. 1 – AFSKAF FATTIGDOM OG NR. 8 – ANSTÆNDIGE JOBS OG ØKONOMISK VÆKST.

Work skills:
Gennem praktisk arbejdserfaring får de unge styrket både deres arbejdsmoral og udviklet vigtige samarbejdskompetencer. Desuden lærer de om arbejdsmarkedets spilleregler og normer.
►  bidrager til FN VERDENSMÅL NR. 4 – KVALITETSUDDANNELSE

En del af et positivt fællesskab: 
De unge bliver del af et positivt arbejdsfællesskab, hvor de kan lære af hinanden og udvikle sig med hinanden. De er involveret i projekter, der bidrager til smukkesering og udvikling af deres lokalområde. Det er med til at styrke troen på deres egne evner.
►  bidrager til FN VERDENSMÅL NR. 11 – BÆREDYGTIGE BYER OG LOKALSAMFUND

Unge som ressource:
I FRAK bliver de unge mødt med en positiv ”you-can-do-it” attitude. Positive forventninger sammen med det rigtige jobmatch udvikler deres tilstedeværelseskompetencer, både til gavn for dem selv og samfundet.
►  bidrager til FN VERDENSMÅL NR. 3 – SUNDHED OG TRIVSEL OG 4 – KVALITETSUDDANNELSE

Socialøkonomiske virksomheder er en vigtig brik i at løse globale problemer

På konferencen blev der blandt andet gjort op med, at globale udfordringer såsom klimaforandringer og migration udelukkende kræver globale løsninger. François Gemenne, Direktør for The Hugo Observatory for Environmet, Migrationin and Politics i Liege i Belgium var en stærk fortaler for netop at fremme lokale løsninger på globale problemer. Han pointerede: ”Vi tager fejl, hvis vi tror globale udfordringer kræver globale løsninger”.

Løsninger på regionalt, nationalt og lokalt plan kan potentielt have en større effekt og er meget hurtigere implementeret. Det er civilsamfundet og især de små socialøkonomiske virksomheder, såsom FRAK, der gør en kæmpe forskel og er med til at skabe de største forandringer.

”Hvis vi venter på globale løsninger, så kan vi vente længe – lad os bare komme i gang,” sagde den erfarene forsker og policy maker.

På konferencen blev Integration Solutions Report officielt overrakt til Catrine Bangum, en repræsentant af Nordic Council of Ministers og ansvarlig for koordineringen af det nordiske samarbejde på integrationsområdet. Hun skal nu videreformidle de inspirerende løsninger fra Danmark, Norge, Sverige og Finland til hele Skandinavien til gavn for at skabe et mere inkluderende samfund.

Læse mere om SDSN Northern Europe, baggrunden for Integration Solutions Report samt de andre spændende skandinaviske løsninger på SDSNNEs hjemmeside og bliv selv inspireret til handling.

Loading...