FRAK AKADEMIET
BESKÆFTIGELSESPAKKE

Håndholdt fritidsjob med fokus på brobygning til et ordinært fritidsjob og styrket skolegang.

Vi har gode erfaringer med at give unge et afbræk fra skolen, hvor de nogle timer om ugen prøver kræfter med forskellige typer arbejdsopgaver. Vi tilbyder derfor et individuelt og skræddersyet forløb, hvor unge kan få arbejdstræning i et håndholdt fritidsjob i FRAK eller i en lokal virksomhed, Formålet er således at gøre den unge klar til et ordinært fritidsjob ved at fokusere på social træning og styrket arbejdsmoral. Og gøre det muligt for den unge at tage den læring tilbage til skolebænken. Al forskning viser, at et fritidsjob kan være med til at styrke den unges skolegang bl.a. fordi unge bliver mere motiveret og disciplineret. Så selvom målgruppen er unge, som man har en social bekymring for, så er der en positiv afladt effekt i forhold til den unges skolegang også.

Hvad vi tilbyder

 • Et skræddersyet forløb i kortere eller længere tid, der understøtter opstillede mål i den unges handleplan
 • Håndholdt fritidsjob i form af arbejdstræning hos FRAK og/eller i en lokal virksomhed
 • Tæt opfølgning og dialog med den unge
 • FRAK-aftner med fagligt og socialt indhold (kun i København)
 • Aflønning af de unge
 • Vi deltager i faglige møder om den unge
 • Vi kan også tilbyde efterværn

Målgruppe

Alle unge mellem 13-17 år, der har brug for et afbræk fra skolen og har en aktiv sag i Socialforvaltning på baggrund af bekymringer omkring skolegang, kriminalitet, kognitive vanskeligheder og/eller forhold derhjemme.

Hvad eleven får ud af det

Ved at lære at passe et arbejde kan man også lære at passe skolen. Forskning fra Aarhus Universitet viser, at 13-17-årige med et fritidsjob har 10 procent lavere skolefravær, 5 procent bedre afgangskarakter i dansk, matematik og engelsk, og 25 procent lavere sandsynlighed for at komme i kontakt med politiet, når man ikke tæller trafikforseelser med. Det overordnede mål med FRAKs ydelser er at få eleverne tilbage til skolen med gode værktøjer i rygsækken, så de er modtagelig for læring og kan opnå progression. Vi definerer målene sammen med udgangspunkt i den enkelte unges handleplan, men det kunne fx være en eller flere af nedenstående mål:

 • Styrkede kompetencer som kan bruges i et fremtidigt fritidsjob og på skolen. Fx at komme til tiden, være stille, samarbejde, tage imod læring og tale respektfuldt.
 • Anerkendelse for deres arbejdsindsats og en ny positiv identitet, som kan være et alternativ til lavt social status eller en identitet knyttet til gadelivet. Det kan være med til at give dem en anden og mere positiv selvforståelse – også i skoleregi.
 • Mere selvdisciplin og motivation til at få lavet lektier og passe sin skolegang.
 • Lyst til at lære og dermed bedre muligheder for succesoplevelser og progression i skolen. Det sker fordi de får lært på en ny måde og i en mere praksisnær kontekst. Istedet for fx at lære matematik via øvelser i en bog eller på en skærm, kan de unge træne deres matematiske færdigheder i forbindelse med konkrete opgaver med fx konstruktion af plantekasser, salg m.m.

Pris

Vi har ikke en fast pris. Prisen afhænger af forløbets længde, de unges ønsker og andre forhold. Kontakt os for en snak om muligheder

Visitation

Book et visitationsmøde med FRAK. Vi mødes med sagsbehandler, den unge og evt. familie for at aftale opstart. FRAK sender derefter tilbud til godkendelse eller sagsbehandler sender mail med bekræftelse på opstart. Vi starter op så hurtigt som muligt, når formalia er på plads. Vi kan oftest starte op med en eller to ugers varsel. Vi sender en status efter de første tre måneder, skriftligt eller mundtligt efter aftale, og derefter er der mulighed for at få en status hver 6. måned.

I FRAK er det cool at komme til tiden og passe sit job

Ovenstående citat er fra en sagsbehandler, som har købt en beskæftigelsespakke hos FRAK. Læs en ekstern evaluering, som konsulentfirmaet Public Funk har lavet. 

KONTAKT

MUDI JARKASS
UDVIKLINGSLEDER
mudi@frak.dk
2785 8432

Loading...