FRAK AKADEMIET
GRUPPEBASERET INDSATS

Intensiv indsats for en gruppe unge, så de opnår bedre trivsel i skolen og konkret arbejdstræning.

Vi tilbyder gruppebaseret indsats med fokus på trivsel og arbejdstræning i skoletiden for 5-10 unge fra fx samme skole. Formålet med indsatsen er, at de unge opnår bedre trivsel i skolen og at det resulterer i mindre bekymring for de unge fra skolen og myndighedernes side. De unge får desuden konkret arbejdserfaring og oparbejder kompetencer, der dels vil hjælpe dem i skolen, dels bringe dem tættere på et ordinært fritidsjob. Forløbet kan vare alt fra 3 måneder til et helt år. FRAK har dokumenteret erfaring med en gruppebaseret tilgang til at løfte udsatte unge socialt og fagligt. Jo længere forløbet med de unge er, jo større er chancen for en dybere forandring.

Hvad vi tilbyder

 • Vi tilbyder en gruppebaseret skoleindsats for 5-10 unge, der understøtter de opstillede mål i de unges handleplaner
 • Arbejdstræning to gange om ugen i mindst tre måneder
 • Mulighed for at kombinere ulønnet praktik i skolens ydertimer og lønnet arbejdstræning i fritiden
 • Tæt opfølgning og dialog med den unge
 • FRAK-aftner med fagligt og socialt indhold
 • Aflønning af de unge
 • Vi deltager i faglige møder om den unge
 • Ekstra ressourcer på skolen på de andre skoledage, hvis dette ønskes

Målgruppe

Denne intensive indsats er især velegnet til de unge, der ”larmer” i undervisningen. Der kan være tale om unge, som i nogen grad har kognitive udfordringer, men det behøver ikke at være tilfældet. Det kan lige så vel være respekten for autoriteter og håndteringen af faste rammer og boglige udfordringer, der kan være svære at mestre for disse unge. Det kan hindre motivationen og de unges indlæring.

Hvad eleven får ud af det

Ved at lære at passe et arbejde kan man også lære at passe skolen. Forskning fra Aarhus Universitet viser, at 13-17-årige med et fritidsjob har 10 procent lavere skolefravær, 5 procent bedre afgangskarakter i dansk, matematik og engelsk, og 25 procent lavere sandsynlighed for at komme i kontakt med politiet, når man ikke tæller trafikforseelser med. Det overordnede mål med FRAKs ydelser er at få eleverne tilbage til skolen med gode værktøjer i rygsækken, så de er modtagelig for læring og kan opnå progression. Vi definerer målene sammen med udgangspunkt i den enkelte unges handleplan, men det kunne fx være en eller flere af nedenstående mål:

 • Styrkede kompetencer som kan bruges i et fremtidigt fritidsjob og på skolen. Fx at komme til tiden, være stille, samarbejde, tage imod læring og tale respektfuldt.
 • Anerkendelse for deres arbejdsindsats og en ny positiv identitet, som kan være et alternativ til lavt social status eller en identitet knyttet til gadelivet. Det kan være med til at give dem en anden og mere positiv selvforståelse – også i skoleregi.
 • Mere selvdisciplin og motivation til at få lavet lektier og passe sin skolegang.
 • Lyst til at lære og dermed bedre muligheder for succesoplevelser og progression i skolen. Det sker fordi de får lært på en ny måde og i en mere praksisnær kontekst. Istedet for fx at lære matematik via øvelser i en bog eller på en skærm, kan de unge træne deres matematiske færdigheder i forbindelse med konkrete opgaver med fx konstruktion af plantekasser, salg m.m.

Pris

Vi har ikke en fast pris. Prisen afhænger af forløbets længde, de unges ønsker og andre forhold. Kontakt os for en snak om muligheder

Visitation

Book et visitationsmøde med FRAK. Vi mødes med sagsbehandler, den unge og evt. familie for at aftale opstart. FRAK sender derefter tilbud til godkendelse eller sagsbehandler sende mail med bekræftelse på opstart. Vi starter op så hurtigt som muligt når formalia er på plads. Vi kan oftest starte op med en eller to ugers varsel. Vi sender en status efter de første tre måneder, skriftligt eller mundtligt efter aftale, og derefter er der mulighed for at få en status hver 6. måned.

FRAK mindsker risikoen for en kriminel løbebane

Forskere fra Aalborg Universitet slår fast, at FRAKs ungemetode er kriminalpræventivt.

KONTAKT

MUDI JARKASS
UDVIKLINGSLEDER
mudi@frak.dk
2785 8432

Evaluering af Brus-forløb

Læs evalueringen af et brus-forløb for Borgercenter Børn og Unge – Nørrebro Bispebjerg i Københavns kommune.

Evaluering af gruppeforløb - Lundehusskolen

Læs evalueringen af et gruppeforløb for fire elever fra Lundehusskolen for Borgercenter Børn og Unge – Nørrebro Bispebjerg i Københavns kommune.

Loading...