30 organisationer fra Nørrebro er gået sammen med FRAK om at råbe politikere og erhvervslivet op. Der skal skabes flere fritidsjob nu. Unge fra udsatte byområder skal have flere muligheder i livet og fritidsjob er en virkelig god vej. Al forskning viser, at et fritidsjob er en særlig effektiv måde at bryde den negative sociale arv på. Det er med til at fastholde unge i uddannelse, forebygge risikoadfærd og ikke mindst styrke selvværdet. Derfor slår FRAK på tromme for, at vi gør mere på fritidsjobområdet. Men det kræver, at der åbnes flere døre og skabes mere samarbejde.

Fritidsjob virker, men der er stadig mange strukturelle udfordringer, der forhindrer at unge fra udsatte byområder får og fastholder et fritidsjob. Derfor offentliggør FRAK med 30 lokale organisationer i ryggen et fritidsjobmanifest, der fremlægger 9 stærke bud på, hvordan vi forbedrer området. Manifestet peger på at både Københavns Kommune, erhvervslivet og civilsamfundet tager et ansvar for at sikre, at unge kommer i fritidsjob. Det skal ske bl.a. igennem flere kommunale og private fritidsjob, forældreopbakning og et fokus på at bruge fritidsjob til at forebygge kriminalitet.

”Hvis flere unge fra udsatte byområder skal klare sig godt senere i livet, så skal vi give dem flere veje at gå. Vi skal fx bruge fritidsjob langt mere til at forebygge kriminalitet. Og unge med en plettet straffeattest skal have nemmere ved at få et fritidsjob, så de kan få arbejdserfaring og indgå i et positivt fællesskab, der hjælper dem ud af en kriminel løbebane”, fortæller Mudi Jarkass, daglig leder i FRAK.

Fritidsjob mindsker risikoen for, at unge begår kriminalitet. Det er der mange undersøgelser og indsatser, der
viser. Den Sociale Kapitalfond beskriver fx i deres analyse: Fritidsjob til udsatte unge er en god investering for samfundet, at sandsynligheden for, at unge med ikke vestlig baggrund med fritidsjob har en fængselsdom, er
cirka 20 pct. lavere end for unge uden fritidsjob.

Men et opråb er blot et ekko, hvis der ikke følger handling bag. Derfor vil FRAK resten af 2018 forfølge flere spor med det formål at skabe ændringer, så flere unge fra udsatte byområder får og fastholder et fritidsjob i fremtiden.

”Vi ser manifestet som en invitation til blandt andet borgmestre og udvalg til at komme på besøg og diskutere, hvordan København kan få endnu flere unge fra udsatte byområder i fritidsjob. Og vi vil gerne samarbejde med politiets forebyggelsesindsats, Socialforvaltningen og andre aktører om at igangsætte konkrete arbejdstilbud til unge med risikoadfærd. Det vil vi bruge manifestet til at igangsætte”, siger Mudi Jarkass, daglig leder i FRAK.

Læs hele manifestet her.
Pressebilleder her.
Læs mere om manifestet her.

Kontakt
Mudi Jarkass, daglig leder i FRAK: 27 85 84 32 og mudi@frak.dk
Eller presseansvarlig Tine Marie Pedersen: 26 73 74 03 og tine@frak.dk

Fritidsjobmanifestet er udviklet af FRAK, Medborgerne, Idrætsprojektet, Mellemfolkeligt Samvirke og Finn Nørgaard Foreningen. Og underskrevet af følgende organisationer og virksomheder:
Idrætsprojektet, MS, Finn Nørgaard Foreningen, Medborgerne, RCYN, Miljøpunkt Nørrebro, Tro i Harmoni, Kirken i Kulturcenteret, 3F København, Imam Ali Moskeen, Følgeskabet, FDF K9, FRAK, SELVSVING, Kapelvej 44, Askovfonden KBH +, Den Gule Flyver, Sputnik, UNG AKTION/Øko Produktionsskole, CFE, IKC, Send Flere Krydderier, Ishtar, Rapolitics, Gadepulsen, Muhabet, Foreningen Nydansker, Mino Danmark, Amal Hayat, Nørrebro Lokaludvalg, Områdefornyelsen Nørrebro.

Om FRAK
Vi tror på, at arbejde er nøglen til en lysere fremtid for unge på kanten.
Vi investerer i de unge, anerkender dem og gør dem gode til at arbejde.
Vi træner unge i at have et fritidsjob, så de får sved på panden, penge på lommen og arbejdserfaring på CV’et. De oplever at lykkes i et fællesskab og at vi hjælper dem videre – til glæde for dem selv og samfundet. FRAK er støttet af VELUX FONDEN og Københavns Kommune. Et særligt indsatsområde Ukrudt støttes af Den A.P. Møllerske Støttefond.

Loading...