FRAK skal de næste to år skabe nye grønne fritidsjobs til unge på kanten, som skal bidrage til øget genbrug og genanvendelse af affald i udsatte byområder. Et stærkt samarbejde med PlanMiljø, 3B/KAB og Tuborgfondet gør det muligt at starte en ambitiøs indsats, som også har fokus på at løfte verdensmålene. 

Danmark har et af verdens højeste forbrug og affaldsmængder. I København har man derfor sat sig for at tredoble genbruget og øge genanvendelse til 70% med kommunens ”Ressource og Affaldsplan 2024”. Det er ambitiøst – og det vil FRAK gerne bidrage til! Hvis København skal nå de mål, så kræver det både en ændring fra brug-og-smid-væk-kulturen og at alle bliver bedre til at sorterer til genanvendelse. Det kræver, at københavnerne bliver mere bevidste om deres aftryk. Det er nødvendigt at tænke nyt. Vi vil med projektet FRAKtioner bidrage til at gøre København mere grøn og samtidig skabe fritidsjob til unge i Urbanplanen på Amager. 

”I den boligsociale indsats i Urbanplanen er vi stærkt optaget af at skabe nye partnerskaberhvor vi i fællesskab kan udvikle nye indsatser  tværs af sektorer, der er miljømæssigt og socialt bæredygtige , siger Søren Løkkeboligsocial konsulent 3B/KAB. 

Steffen Plejdrup, projektleder i FRAK, siger om projektet:

Det bliver fedt at komme i gang med at skabe nye former for fritidsjobs i udsatte boligområder, der bidrager til opfyldelsen af verdensmålene. Det kræver dog, at vi gør verdensmålene til noget, unge kan forstå og handle på. Vi mener, at det at skabe fritidsjob indenfor affald- og ressourceområdet er en ret god måde at gøre det konkret og mærkbart for de unge på.

FRAKtioner er unge selv med til at udvikle indholdet og de grønne fritidsjobs, og det er netop den inddragelse af unge, som sekretariatschef i Tuborgfondet, Peter Giacomello, finder særlig interessant: 

“Tuborgfondet styrker unges handlekraft og evne til at tænke nyt, og vi ønsker at ruste flere unge til arbejdslivet ved at udvikle deres kompetencer. Det er vigtigt for at sikre, at flere unge bidrager til at udvikle vores samfund og sikre en bæredygtig fremtid.”

Derfor skal de unge selvfølgelig i høj grad selv være med til at udvikle de indsatser, der skal afprøves og evalueres. Steffen Plejdrup slår fast:

Vi tror på, at unge, der bor i udsatte boligområder, har en stor rolle at spille i at finde løsninger på de problemer, som kun bliver større med tiden, hvis vi ikke handler nu.

Faktaboks

Aktiviteter: 

  • 3-5 pilotforsøg med bæredygtige fritidsjobs i virksomheder og boligsociale helhedsplaner. Hvert pilotprojekt vil få udviklet en forretningsmodel for at validere levedygtigheden af fritidsjobbene og effekten i forhold til verdensmålene.
  • Mindst 30 unge i konkrete lønnede fritidsjobforløb i perioden.
  • Opsamling og formidling af erfaringer med at skabe grønne fritidsjobs til boligselskaber, kommuner og organisationer, der har lignende udfordringer.
  • Inspiration af virksomheder til at skabe fritidsjobs inden for bæredygtighedsdagsordenen.

Andet om FRAKtioner:

  • Tuborgfondet støtter FRAKtioner med 2.965.000 kr.
  • Vi starter i Urbanplanen, hvor vi har et godt samarbejde med 3B/KAB, den boligsociale helhedsplan Partnerskabet i Urbanplanen og andre lokale aktører. Men målet er på sigt at få flere udsatte byområder med.
  • PlanMiljø og 3B/KAB står for at etablere partnerskaber med interessenter og udvikle bæredygtige forretningsmodeller. PlanMiljø er ansvarlig for måling af effekter (både sociale og miljømæssige), og sikrer dermed at erfaringer fra projektet kan skaleres.
  • FRAKtioner er en toårig indsats.

Om Tuborgfondet:
Tuborgfondet støtter unge, der sammen sætter noget i gang, realiserer deres drømme og bruger deres handlekraft til at styrke samfundet og erhvervslivet. Tuborgfondet uddeler hvert år ca. 40-60 mio. kr.   

Yderligere oplysninger:
– Susanne Sass Ebsen, Projektkonsulent i FRAK E:  susanne@frak.dk M: 6019 5766
– Anni Riedel-Lyngskær, kommunikationsansvarlig i Tuborgfondet M: 2073 8076
– Pernille Christel Bjørklund Måstrup, Programansvarlig E: pcm@tuborgfondet.dk M: 4179 2303

Loading...