En jobcamp i vinterferien kickstartede FRAK’ernes arbejde i Naturpark Amager/ Amager Fælled. Vi skal de næste tre år skabe bedre vilkår for dyr- og planteliv og være med til at give københavnerne et vildtvoksende og oplevelsesrigt udflugtsmål, hvor man bl.a. kan plukke blomster, bær og frugt.    

Mandag i vinterferien, tidligt om morgen, begav tre unge på 13-år sig ud i den isnende kulde og ind i Naturpark Amager. De var godt klædt på i varmt arbejdstøj og spændte på, hvad der ventede dem. Det var nemlig allerførste gang, de skulle arbejde i FRAK! Efter en grundig introduktion og oplæring kastede de sig over dagens opgave: beskæring af bevoksning og bekæmpelse af invasive plantearter. Der blev lavet rørskæring af tagrør og optrækning/rodstikning af armensk brombær. Mens de arbejdede, så tog vi imod det næste hold unge, som efter oplæringen tog fat med samme iver. Kulden blev fortrængt af det fysiske arbejde og varm kakao i pauserne holdt også kroppen varm.  

Brømbær og tagrør

Sådan fortsatte det hele vinterferien. De i alt 12 unge, som arbejdede i to holdskift (under 5 ad gangen pga. corona-restriktioner), fjernede 150 meter armensk brombær mellem gåsti og grøft og foretog rørskæring af 2.500 kvm tagrør på den nordlige side af Grønjordssøen. Begge indgreb er med til at øge biodiversiteten lokalt på Amager Fælled. De unge knoklede hårdt, men hyggede sig også.

What! Er der allerede gået 1,5 time? Det føles jo slet ikke som arbejde – Younes 13 år.

Senere på året skal vi udtynde i bevoksningen udvalgte steder, så flere træer på lang sigt vokser sig store. Og vi skal fjerne den invasive japanske pileurt.

Driftsaftale 

Jobcampen i vinterferien er en del af en driftsaftale, som FRAK har med Teknik og Miljøforvaltningen omkring Naturpark Amager. Faktisk var vi med allerede i 2018, hvor FRAK-unge var med til at tage de første spadestik i Københavns nye 14 hektar store byskov på Amager. Det blev en travl sommer for de unge. De fjernede sten og aggressive urter, forberedte jorden til beplantning, plantede træer og plejede områder omkring frugttræer og buske, så de fik de bedste vækstbetingelser. Så vi ser frem til tre år, hvor FRAK-unge giver det en skalle derude og bidrager til, at københavnerne får mere bynatur at boltre sig på. Og vi er glade for en rigtig god start med vinterferiens jobcamp! 

Naturperlen Naturpark Amager 

Naturpark Amager er en naturpark, der består af det vestlige og sydlige Amager i København. Den har et areal på  3.500 hektar og en kystlinje på omkring 25 kilometer. Naturparken er et enestående kultur- og naturområde med vidtstrakte vådområder med mange træk- og ynglefugle; her findes omkring 300 eller flere fuglearter og over 450 plantearter, hvoraf flere er sjældne. Naturpark Amager dækker således 1/3 af hele Amager og er, med andre ord, rigtig storDet er en naturperle med enestående natur- og friluftsoplevelser. 

Kontakt os

Er du også interesseret i en driftsaftale med FRAK? Så tag fat i Anders. 

Faktaboks

Opgaver de næste tre år: 

  • Beskæring mod tilgroning af bevoksning  
  • Bekæmpelse af invasive arter såsom selvsåede poppel, japansk pileurt og rørskær 
  • Rodstikning af armensk brombær  
  • Lugning og renhold  

 Steder: 

  • Poppelskoven op mod Islands Brygge · 
  • Skolestien bag ved ballonparken  
  • Området omkring nyplantninger langs Artillerivej og langs Dæmnings-vejen  
  • Den landskabelige kanal
  •  

Loading...