Vi er glade for endelig at kunne løfte sløret for et unikt samarbejde mellem Real Care, NEXT og FRAK. Formålet med samarbejdet er at skabe en ungebrobygningsmodel, som kan understøtte FRAK’ernes overgang til en erhvervsuddannelse på NEXT.  

Pilotprojekt med potentiale

“Vi har optur over Real Cares støtte til pilotprojektet. Det giver så meget mening at få flere unge i gang med en erhvervsuddannelse. Især alle de FRAK’ere, som trives med og viser evner for håndens arbejde. Samarbejdet er med til at nedbryde barrierer og skabe en mere direkte vej til en erhvervsuddannelse på NEXT for vores unge”, siger Mudi Jarkass, stifter af FRAK. 

Det er en glæde for Real Care at kunne støtte initiativet mellem FRAK og NEXT, der støtter unge på deres vej mod uddannelse eller arbejdsmarkedet. Projektet giver de unge muligheder på flere niveauer, da de både udvikler deres faglige kompetencer, oplever fællesskaber og får indblik i cirkulær tankegang. For os er det helt unikke, at man bringer de unge fra FRAK ind på NEXT, og den vej igennem introducerer de unge for de uddannelsesmuligheder, der er tilknyttet der”, siger Line Skovfred, Direktør og Stifter af Real Care og fortsætter:

De får en smagsprøve på de mange fordele ved at tage en uddannelse og det gør valget om at søge ind på et studie langt mindre ”farligt”. Det er netop projektets gennemførte karakter, som skaber stor værdi for både de unge og for samfundet

Manglen på faglært arbejdskraft er stor og man frygter, at den kun bliver større i fremtiden. Ifølge Dansk Arbejdsgiverforening så risikerer vi, at der er 150.000 færre faglærte i 2035 som følge af lav tilgang til erhvervsuddannelserne, og at store årgange går på pension. Det kommer også til at ramme de fag, der er afgørende for den grønne omstilling.

Det er i det lys, at man skal forstå projektet og vores ønske om at få flere unge i gang med en erhvervsuddannelse. 

Projektet består af en række aktiviteter:

  • En del af FRAKs opgaver og produktion flyttes til lokaler på NEXT
  • Vi er med til at etablere en materialebank, så overskudstræ genbruges mere af både eleverne på NEXT og af FRAK’erne
  • FRAKs værksted får en overhaling med mere struktur og systematik og så får vi tid til at facilitere værkstedsforløb for unge
  • Som bonus har vi også ansat elever fra NEXT som gruppeledere i FRAK, så de kan fungere som rollemodeller for de unge

Projektet består således af en skøn blanding af lønnet arbejdstræning, træning i cirkulær tankegang og brobygning til erhvervsuddannelse. Social Respons hjælper os med at konkretisere brobygningsmodellen, som vi glæder os til at publicere sidst på året. Mudi slår fast:

Vi drømmer om at udvikle en model, der kan vise, hvad der skal til for at få flere unge fra stenbroen i gang med en erhvervsuddannelse. Der er et stort potentiale her – både for de unge og samfundet – som vi meget gerne vil gøre alt for at indfri

Bygger på livet løs i sommerferien

Her til sommer kulminerer samarbejdet med tre jobcamps, som afvikles på NEXT’s matrikel. Knap 40 unge vil på tre uger bygge på livet løs. De vil bygge plantekasser, sidemøbler og fuglehuse, som alle vil blive brugt til at forgrønne Nørrebro med. Efter sommerferien vender de unge tilbage til NEXT til en rundvisning og snak om de uddannelser, skolen tilbyder. 

Jo flere FRAK’ere, der kommer i kontakt med, lærer om og oplever NEXT og alt det de tilbyder, jo større er chancen for, at de vælger en erhvervsuddannelse. Især hvis de har fået succes med håndens arbejde hos os. Dét giver blod på tanden i forhold til at gå en faglært vej“, slutter Mudi Jarkass.

Udover jobcampsene til sommer, som foregår i samarbejde med Københavns Kommune, så kører FRAK faste ugentlige værkstedshold på NEXT og FRAK, så så mange unge som muligt bliver en del af projektet. 

Starten på noget større

Vi ser pilotprojektet som starten på et tættere og stærkere samarbejde med NEXT og en større fokus fra vores side på at brobygge FRAK’erne til erhvervsuddannelser. Erfaringerne fra pilotprojektet vil blive brugt til at forme vores videre indsats og fokus inden for dette område.

 

 

Loading...