Mange boligsociale helhedsplaner har fokus på at ansætte unge fra helhedsplanen i små fritidsjobs, da de har erfaring med at deres unge udvikler sig positivt ved at få et job og tjene egne penge. Flere helhedsplaner oplever dog i denne forbindelse udfordringer med det administrative set-up. Derfor tilbyder vi i Fritidsakademiet boligsociale helhedsplaner i hele Danmark hjælp med at ansætte og aflønne deres unge.

Helhedsplanerne oplever blandt andet udfordringer med kontrakter, forsikring og lønudbetaling. Det kan være dyrt for dem at oprette nye medarbejdere i deres lønningssystem, de kan af overenskomstmæssige årsager være forhindrede i at ansætte unge under 15 år, og de kan opleve forsinkelse på de unges løn på grund af de mange bureaukratiske led som lønnen skal igennem.

På trods af problemerne ser mange helhedsplaner dog værdi i ansætte de unge i fritidsjobs i helhedsplanen, da de oplever at have mange opgaver samt adskillige unge, der er topmotiverede for at arbejde. I Fritidsakademiet hjælper vi blandt andet den boligsociale helhedsplan Sjælør-Sydhavnen og den boligsociale helhedsplan Tingbjerg-Utterslevhuse med at ansætte og aflønne deres unge.

I Sjælør-Sydhavnen har de ansat et team af fire unge i fritidsjob, som ugentligt hjælper til ved forskellige events i helhedsplanen og Områdefornyelsen Sydhavnen. De har eksempelvis hjulpet til med Sankt Hans aften, hjulpet håndværkere med at opsætte et midlertidigt byrum og stået for praktiske opgaver i forbindelse med diverse fester og feriecamps. De har tidligere haft to teams ansatte af fem måneders varighed med en høj succesrate: hele syv ud af de otte unge i de to tidligere teams har fået ordinære fritidsjob efter deres ansættelse i helhedsplanen er udløbet.

Tingbjerg-Utterslevhuse har for tiden to unge på 13 og 14 år ansat i helhedsplanen. På ugentlig basis hjælper den ene ung med at omdele opslag og flyers om arrangementer i områdets opgange, og den anden hjælper med at ordne vasketøj, opvask og andre småting i helhedsplanens sekretariat.
“Vi vil rigtig gerne ansætte flere unge hos os på sigt. Det har stor værdi for os at FRAK kan hjælpe os med at ansætte unge under 15 år, da vi oplever at netop disse unge har svært ved at finde andre fritidsjobs, men er super motiverede for at løse nærmest alle typer af opgaver,” siger Mia Bach, boligsocial ungevejleder i helhedsplanen og tilføjer: “Når de først er blevet glade for at tjene penge som 13-14 årige, er det meget lettere at brobygge de unge til ordinære fritidsjob, når de er fyldt 15 år”.

Mod et administrationsgebyr ansættes de unge i FRAK og vi står dermed for kontrakt, forsikring og lønadministration. De unge får en løn, der følger overenskomster for lignende opgaver samt feriepenge.
“Vi er rigtig glade for at FRAK kan hjælpe os med denne opgave. Det er et super smidigt system: vi afrapporterer bare de unges timer til FRAK en gang om måneden og så sørger de for, at de unge får lønnen til tiden. FRAK kender til målgruppen og har stor erfaring med at arbejde med de unge, så de kender alle de små praktiske detaljer, som andre nok vil glemme, når de arbejder med denne aldersgruppe”, siger Ea Vestergaard, projektleder i Områdefornyelsen Sydhavnen, der samarbejder med den boligsociale helhedsplan Sjælør-Sydhavnen. “Vi er også virkelig glade for samarbejdet”, tilføjer Mia Bach, “FRAK står for alt det administrative og så kan vi bare koncentrere os om de unge og om at give dem en god start i deres nye job”.

Vil du høre mere om, hvordan vi kan hjælpe jer med et administrativt set-up for jeres unge? Læs mere her eller skriv til Lucas Nielsen på lucas@frak.dk.

Loading...