OPLÆG & FOREDRAG

Vi holder gerne foredrag og vores ungemetode og erfaringer. Vi har desuden en unik viden om vores målgruppe, som vi med glæde deler ud af.

Mudi Jarkass, daglig leder i FRAK, holder foredrag om FRAKs erfaringer med at gøre unge gode til at arbejde – og drømme. FRAKs fokus på arbejdstræning i et fællesskab åbner op for unges drømme om fritidsjob, uddannelse og karriere. Vi kan endvidere skræddersy foredraget, så det passer til jeres interesse og fokus. Kontakt os for mere info.

Eksempler på foredrag:

Arbejdstræning gør unge fra stenbroen gode til at drømme

Mudi Jarkass, daglig leder af FRAK, deler ud af FRAKs erfaringer med at gøre unge gode til at arbejde – og drømme. FRAKs fokus på arbejdstræning i et fællesskab åbner op for unges drømme om fritidsjob, uddannelse og karriere. Hør FRAK-unges egne historier og hør Mudi fortælle om sin rejse fra en knægt med krudt i røven til daglig leder af en socialøkonomisk virksomhed

Unge forbedrer lokalområdet samtidigt med at de får arbejdserfaring

FRAK giver unge sved på panden, penge på lommen og linjer på CV’et, mens de forskønner eller forgrønner slidte byrum i deres eget kvarter – til glæde for alle. Arbejdstræning i ens lokalområde er med til at give unge en ny identitet og samtidigt ændre beboernes blik på de unge. De går fra at være udsatte til ansatte. Og fra at være ballademagere der skaber utryghed, til flittige unge, der gør en forskel for kvarteret. FRAK har gode erfaringer med at involvere unge i at konceptualisere, udvikle, forgrønne og drifte offentlige pladser. Det gør vi via “jobcamps” i skoleferier samt via konkrete anlægs- og vedligeholdsopgaver. Forskere fra Aalborg Universitet har netop kigget på FRAKs metode med udgangspunkt i jobcamp-konceptet og konkluderet, at FRAK mindsker risikoen for en kriminel løbebane. Dét er blot én af gevinsterne ved at åbne de offentlige pladser op for arbejdstræning til unge fra udsatte byområder.

FRAK mindsker risikoen for en kriminel løbebane

Forskere fra Aalborg Universitet slår fast, med udgangspunkt i FRAKs Jobcamp-koncept, at FRAKs ungemetode er kriminalpræventivt.

KONTAKT

MUDI JARKASS
UDVIKLINGSLEDER
mudi@frak.dk
2785 8432

Loading...