FRAK I DIN BY?

Vi bliver ofte kontaktet af kommuner og boligsociale helhedsplaner, der vil have, at FRAK starter forløb op for deres unge. Nogle er interesserede i en decideret FRAK-afdeling. Vi er meget interesserede i at samarbejde med andre kommuner, da vi har et mål om at gøre så mange unge som muligt gode til at arbejde. Vi har dog begrænsede ressourcer. Vi har derfor formuleret tre indgange til en dialog med os. Læs dem og kontakt os derefter endelig for en snak om muligheder.

Kriminalpræventiv metode

Forskere fra Aalborg Universitet slår fast, at FRAKs ungemetode er kriminalpræventivt.

Kriminalpræventiv metode

Forskere fra Aalborg Universitet slår fast, at FRAKs ungemetode er kriminalpræventivt.

# 1 Arbejdstræning for unge

Vi har tre stærke koncepter, som man kan tilkøbe, hvis man gerne vil gøre unge gode til at arbejde i fritiden. Det drejer sig om beskæftigelsespakker, Jobcamp og brus-forløb. Alle tre koncepter giver unge sved på panden, penge på lommen og linjer på CV’et. Og vi har fire stærke koncepter, hvis man gerne vil gøre unge gode til at arbejde i skoletiden. Det drejer sig om skoleflex, profilklasse, gruppebaseret indsats og beskæftigelsespakke. Alle fire koncepter giver unge arbejdstræning samtidigt med, at man arbejder med de unges motivation for at gå i skole. Læs mere om dem her

# 2 Administrativt samarbejde

Har du de unge og opgaver, men har svært ved at håndtere det administrative set-up omkring de unges ansættelse og løn? Så tilbyder FRAK et administrativt samarbejde, hvor vi tager os af ansættelse, lønudbetaling, feriepenge, forsikring m.m. Der er også mulighed for at få FRAK-arbejdstøj til de unge. Hvis de unge er fra København eller de nærmeste omegnskommuner, så kan vi tilbyde, at de deltager i FRAK-aftner.

Læs mere om administrativt samarbejde her

# 3 Konsulentydelser

Vi hjælper gerne med at kortlægge mulighederne for at starte en FRAK-afdeling op i dit område. Vi indgår også gerne som partner i en fondsansøgning. 

Læs mere om konsulentydelser her

KONTAKT

LUCAS NIELSEN
DIREKTØR
lucas@frak.dk
4239 1749

Loading...