FRAK AKADEMIET
JOBCAMP

Mange unge, som ikke er ude og rejse i ferien, ved ikke, hvad de skal bruge deres ferier på. De hænger ud på gaden og keder sig. Ved at deltage i en Jobcamp får de noget at rive i, som giver penge på lommen og skaber værdi for andre. Jobcampen resulterer nemlig i en konkret forskønnelse eller forgrønnelse af et slidt byrum i de unges eget kvarter. Det giver stolthed og anerkendelse!

Hvad vi tilbyder

– En Jobcamp i en skoleferie med jeres egne unge
– Grøn faglighed i form af landsskabsarkitekt og gartner
– Kompetente gruppeledere, der kvalitetssikrer de unges arbejde
– Aflønning af de unge efter endt forløb

Pris

Prisen afhænger af Jobcampens varighed, hvor mange unge I vil have involveret og hvor I landet. Kontakt os for en snak om muligheder.

Case-analyse af Jobcamp

Forskere fra Aalborg Universitet slår fast, med udgangspunkt i FRAKs Jobcamp-koncept, at FRAKs ungemetode er kriminalpræventivt.

KONTAKT

STEFFEN PLEJDRUP
UDVIKLINGSLEDER
steffen@frak.dk
6016 5831

 

JOBCAMP = KRIMINALPRÆVENTIV INDSATS

”Hvis ikke man arbejder i FRAK, hvad skulle man så lave om dagen, så havde man bare været i kvarteret, og så er det, at FRAK tager en til sig og tager ud og arbejder med en, så man lærer nogle andre ting”.  Sådan siger en FRAK-ung i en analyse af kriminalitetsforebyggende indsatser lavet af Aalborg Universitet, hvor FRAKs jobcamp fremgår som en case. Læs mere om rapporten her og tjek de otte grund til, at FRAK med jobcamp-konceptet mindsker en kriminel løbebane.

TIDLIG INDSATS

FRAK er en tidlig indsats. Unge kan begynde deres arbejdstræning i FRAK allerede fra 13-års alderen. Når kriminalpræventivt arbejde begyndes tidligt i forhold til barnets alder og problemtyngde, er mulighederne for grundlæggende og varige forandringer lettere.

FOKUS PÅ IDENTITET

FRAK er identitetsfokuseret.  En af de vigtigste kriminalpræventive elementer ved FRAKs arbejde er at FRAK tilbyder de unge en positiv identitet. Den identitet de opbygger i FRAK giver dem en art modstempling, hvor de unge tilbydes en positiv identitet, frem for en identitet, som enten er knyttet til en lav social position i samfundet eller til livet på gaden.

INTERKULTURELT FOKUS

FRAK har et interkulturelt fokus. FRAK udvikler forståelse for og færdigheder til arbejdsmarkedet hos de unge, der ikke har de fornødne muligheder for at udvikle disse i hjemmet eller andre kontekster. FRAK er opmærksomme på, at udsatte minoritetsunge mangler en række færdigheder, fordi de kan komme fra hjem, der ikke selv har en stor arbejdsmarkedstilknytning.

FOKUS PÅ RELATION

FRAK er relationsorienteret. I FRAK har de unge tydelige rollemodeller i form af FRAKs gruppeledere. Brugen af gruppeledere, som de unge kender og i mange tilfælde ser op til, skaber et fundament for stærke, relationelle fællesskaber både internt mellem de unge og mellem de unge og de voksne medarbejdere i FRAK

TVÆRFAGLIGHED

FRAK arbejder tværfagligt. Brugen af faglige gruppeledere samt samarbejdet med helhedsplaner, kommunale forvaltninger og ungdomsklubber om særligt udsatte eller udfordrede unge, giver et tværsektorielt element i indsatsen.  

LOKALT ARBEJDE

FRAK arbejder lokalt. Det er en fordel at FRAKs unge ofte arbejder i deres eget lokalmiljø, fordi det kan skabe en følelse af ejerskab og stolthed blandt de unge at have været med til at renovere, bygge eller male i et område, hvorfor de ikke ønsker, at selvsamme område bliver genstand for eksempelvis hærværk.

BREDE KOMPETENCER

FRAK lærer de unge brede kompetencer. De kompetencer, de unge lærer i FRAK gennem deres arbejdstræning, er vigtige kompetencer, som kan hjælpe dem med at fortsætte med at tjene penge på legitim vis. Det gør blandt andet, at de unge kan købe de goder, de oplever som statusgivende eller nødvendige for at føle sig på niveau med øvrige unge.

BRUGE TIDEN KONSTRUKTIVT

FRAKs unge bruger tiden positivt. Helt lavpraktisk bruger de unge i FRAK tiden på en positiv og legitim aktivitet når de er på job, frem for at bruge tiden på destruktive aktiviteter i gademiljøet. På sigt investerer de så mange ressourcer på deres job, at de vil have meget at miste ved at begynde på kriminalitet.

Loading...