I de sidste 6 år har FRAK primært givet unge arbejdstræning efter skoletiden, i weekender og i skoleferier. Nu vil vi skrue op for, at unge kan få et afbræk fra skolen med det formål at få arbejdstræning i skoletiden og en styrket skolegang. Det gør vi med midler fra VELUX FONDEN, som netop har valgt at støtte FRAKs videre rejse mod økonomisk bæredygtighed.

FRAK har de sidste fire år haft udviklingsmidler fra VELUX FONDEN til at udvikle FRAK fra en frivillig forening til en socialøkonomisk virksomhed. De sidste fire år har været fyldt med læring. Vi er lykkedes med rigtigt meget i forhold til de unge. Kigger vi på de sidste 6 år samlet, så har flere end 460 FRAK-unge arbejdet over 22.000 timer. Dét er vi stolte af. Eksterne evalueringer peger på, at vores ungemetode lykkes. De unge bliver gode til at arbejde og de vokser og modnes under deres tid i FRAK. Næste mål er at blive økonomisk bæredygtig, så vi i fremtiden ikke er afhængige af fondsmidler til FRAKs grunddrift. Den nye bevilling fra VELUX FONDEN skal netop bidrage til det.

Mudi Jarkass, daglig leder i FRAK, fortæller:

Vi er taknemmelige og ydmyge for det gode og lærerige samarbejde FRAK og VELUX FONDEN har haft de sidste fire år og er stolte over, at samarbejdet fortsætter med den nye bevilling.

Vi i FRAK oplever, at unge med udfordringer og som mistrives i skolen har stor gavn af et afbræk fra skolebænken, hvor de prøver kræfter med at bruge deres hænder og er en del af et kollegialt fællesskab. Bliver målt på parametre, som de er gode til, og som derfor lykkes. Mudi forklarer det således:

Det giver faglig stolthed, når man færdiggør store maleropgaver af kældre og klubber, er en del af en stor festival som Street Food om Søerne eller lægger rullegræs på Brøndby Stadion. Det giver selvtillid, tro på egne evner, og en lyst til at være med. Derfor ser vi frem til at give flere unge mulighed for at få arbejdstræning i skoletiden de næste to år. Det er med til at holde dem på skolebænken og væk fra kriminalitet – samtidigt med at de bliver gode til at arbejde. 

FRAK Akademiet

FRAK Akademiet er en fællesbetegnelse for de ydelser, som FRAK vil tilbyde med henblik på at give flere unge arbejdstræning i skoletiden. Og vi er allerede i fuld gang. Siden sidste år har vi med beskæftigelsespakker givet unge mulighed for at få arbejdserfaring, social træning og styrket arbejdsmoral – også som et afbræk fra skolen. Nu udvider vi paletten med både gruppebaserede indsatser, skoleflex og en profilklasse.

FRAK Akademiet har fire overordnede mål i forhold til de unge:

Rejsen mod økonomisk bæredygtighed

FRAK Akademiet vil sammen med vores Ukrudt-indsats, som er støttet af Den A. P. Møllerske Støttefond, sikre et bedre økonomisk fundament, som FRAK kan stå på og vokse videre fra. 

Vi ser frem til for alvor at komme i gang med arbejdet og vi takker både VELUX FONDEN og Københavns Kommune for opbakningen.

Faktaboks
  • 170 unge gøres gode til at arbejde i 2020 og 2021.
  • 70 unge brobygges til ordinære fritidsjob inden projekts udløb og resten efter.
  • Bevillingen fra VELUX FONDEN er på knap 2,4 millioner kroner. Midlerne skal gå til at styrke FRAKs forretningsmodel så FRAK bliver økonomisk bæredygtig om to år.
  • Københavns Kommune støtter endvidere FRAKs generelle arbejde med en bevilling på 400.000 kr. i 2020.
Loading...