FRAK tilbyder kontaktpersoner til unge, der har brug for støtte i hverdagen og til at komme godt videre. Har den unge brug for arbejdstræning så kan vi også klare det. Vi er glade for, at vi allerede har tre kontaktpersonforløb i gang i København. Og vi ser frem til at kunne give flere unge adgang til en stabil voksen og hjælp til at håndtere livets udfordringer.

Det giver rigtig god mening for FRAK at tilbyde kontaktpersonforløb. Alt hvad vi laver handler om at få unge væk fra kanten af samfundet og godt i gang med voksenlivet. Give unge større tro på sig selv og egne evner via succesoplevelser og et stærkt (arbejds)fællesskab. Åbne deres øjne for nye muligheder. Alt dette udgør også kernen i det vi vil med vores kontaktpersonforløb. Mudi Jarkass, daglig leder i FRAK, fortæller:

”Vores kontaktpersoner tager altid udgangspunkt i den unges styrker og går all in på at engagere sig i den unges netværk – om det så er skolen, familien eller fritidslivet. Vi er synlige og engagerede i den unges liv. Det er vigtigt, at vi kan præsentere dem for gode fællesskaber, hvor de kan være noget for nogen, så de ikke hele tiden møder en klientliggørelse. Det kan vi gøre fordi vi som civilsamfundsorganisation arbejder under en anden ramme, selvom vi selvfølgelig skal leve op til mål i handleplanen. Vi lægger fx vægt på fleksibilitet så de unge møder tiltag, som sættes i gang med det samme. Og så baserer vi vores samvær med den unge på konkrete aktiviteter, der både styrker relationen mellem kontaktpersonen og den unge og bidrager til den unges udvikling”.

FRAK har ansat tre kontaktpersoner. Bamba Diop er af en af dem. Han er 32 år, pædagogmedhjælper på sjette år i Avedøre, og har solid pædagogisk erfaring med unge i udsatte positioner. Bamba er kontaktperson for en ung på 15 år, der har store drømme og ambitioner om sit liv, selvom livet kan være hårdt. Bamba fortæller:

Det var en rigtig god oplevelse af møde ham med sin far, men det var endnu federe første gang vi mødtes alene. Jeg kunne mærke, at han har brug for nogen at spejle sig i. En der ikke kender ham, en der ikke dømmer ham. En som – selvom han har gjort noget mindre klogt – vil lytte og prøve at forstå ham i stedet for at skælde ud

De gode oplevelser mellem de unge og kontaktpersonerne begynder at tikke ind. Vi er klar til mere! Vi har nemlig masser af faglige dygtige mennesker, som rigtig gerne vil være med til at forbedre udsatte unges liv og muligheder som kontaktperson i FRAK.

Læs mere (klik her)

Faktaboks

FRAKs kontaktpersonordning er for unge, der har brug for en indsats, der støtter op om deres udviklingspotentiale. Med udgangspunkt i de enkelte unges handleplaner skræddersyes et forløb, der matcher den unges behov med henblik på at nå de opstillede mål i handleplanen. Vi tager udgangspunkt i FRAKs ungemetode, hvis fokus er at styrke unges sociale, kulturelle, økonomiske og symbolske kapitaler. Vi tilbyder to slags kontaktpersonforløb. En mere klassisk løsning og et forløb hvor der er et særligt fokus på arbejdstræning.

Det særlige ved FRAKs kontaktpersonydelse

  • Vores kontaktpersoner har altid en pædagogisk baggrund enten i kraft af en uddannelse og/eller konkret arbejdserfaring.
  • Vi tilbyder et fleksibelt forløb med hurtig opstart, der tager udgangspunkt i de enkelte unge – og som løbende kan tilpasses.
  • Vi tilbyder en helhedsorienteret indsats med fokus på familie, skole og fritidsliv.
  • Kontaktpersonen er synlig og opsøgende i forhold til den unges netværk.
  • Vi prioriterer det gode match og det gode møde mellem kontaktpersonen og den unge, og har et særligt fokus på arbejdstræning.
  • FRAK har en tæt og kontinuerlig dialog med vores kontaktpersoner med henblik på at sikre en stærk faglighed og kvalitetssikre deres arbejde.
Loading...