120 rødder fra stenbroen får de næste to år arbejdstræning på Ungdomsøen. De unge er alle ansat i FRAK. Vi bruger projektet til at introducere de unge for en række praktiske erhvervsrettede fag, som for eksempel gartner-, maler-, og tømrerfaget. FRAK’erne vil få sved på panden, værktøj i hænderne, jord under neglene og arbejdserfaring på CV’et. Målet er at gøre dem gode til at arbejde og bruge Ungdomsøen som et springbræt til en erhvervsuddannelse inden for byggebranchen. Projektet hedder ”Ø-Rødderne”, og er baseret på et stærkt samarbejde med Ungdomsøen og en række fonde, der støtter initiativet. 

OVER 2.000 ARBEJDSTIMER 

På det store 130 år gamle militærfort Middelgrundsfort ud for København er der masser af praktiske arbejdsopgaver at give sig i kast med. Driftsmedarbejderne og de unge på fortet får nu en hjælpende hånd fra 120 seje rødder de næste to år. De skal fjerne ukrudt, pleje udendørsarealer og etablere en ø-have til øens brugere og gæster. De unge rødder fra stenbroen deles om 70 arbejdsdage på øen, hvilket svarer til mindst 2.000 arbejdstimer i alt. 

”Vi glæder os til at komme ud på øen igen med FRAK’erne og give det en skalle. Det bliver rigtigt fedt med så mange arbejdstimer til de unge, men det er også en oplevelse af særlig karakter for dem at komme væk fra stenbroen og få en lille pause på øen. Ungdomsøen er et fantastisk sted, som virkelig har mange ting at byde på. Vi har et unikt samarbejde med Ungdomsøen og glæder os til et endnu tættere samarbejde de kommende år”, slår Lucas Nielsen, udviklingsleder i FRAK, fast.   

Ungdomsøen er en ø for unge udviklet af unge og samarbejdet er også en mulighed for at introducere øens visioner og projekter for en ny gruppe unge. ”Ungdomsøen er en ø for hele Danmarks ungdom, men det er ikke alle typer af unge, der af sig selv finder vej til færgen og ud midt på Øresund. Vi har rigtig mange unge, der bruger øen som kreativt frirum, til at organisere foreningsarbejde eller til at udvikle nye projekter, men vi vil også gerne have fat i de unge, der ikke nødvendigvis er medlem af en politisk forening eller er vant til at arrangere ture ud i det fri for deres venner. Samarbejdet med FRAK er en oplagt mulighed for os til at skabe et stærkere bånd til nogle af de unge fra stenbroen, der ikke af sig selv finder ud til Ungdomsøen. Forhåbentlig har de lyst til at komme igen og bruge Ungdomsøen som frirum og til at stå i spidsen for egne aktiviteter sammen med øens andre unge”, siger Mikkel Gjelstrup, udviklings- og engagementschef.  

FRODIG Ø-HAVE 

Vi tyvstartede projektet med at anlægge en have på Ungdomsøen i sommeren 2020, hvor unge ansat af FRAK byggede 10 røde plantekasser sammen med de unge på øen. Projektet ”Ø-Røddderne” gør det nu muligt at udvide ø-haven med flere plantekasser, udendørs siddemøbler og et drivhus. Ø-haven bliver et frodigt åndehul, hvor man kan slappe af i en hængekøje, plukke spiselige planter eller urter til frokosten og holde møder i drivhuset eller udenfor, når vejret tillader det.  

”Ø-haven vil både give FRAK’ere jord under neglene og erfaring med at bygge. Vi drømmer om at ø-haven også bliver et sted, hvor vores unge mødes og arbejder med andre engagerede ungegrupper. Dét er første skridt mod at unge fra stenbroen finder vej ind til andre ungefællesskaber på øen”, siger Lucas.   

“Ø-haven bliver et attraktivt samlingssted for øens brugere og gæster, samtidig med at det bliver et sted på øen, hvor de unge fra stenbroen kan føle ejerskab over at være. Vi håber ø-haven bliver et oplagt sted at skabe møder på tværs af ungegrupper i mange år frem,” siger Mikkel.  

SPRINGBRÆT TIL BYGGEBRANCHEN 

”Ø-Rødderne” har også et mål om at udvikle Ungdomsøen til et erhvervsfagligt springbræt for unge fra stenbroen.

Vi vil bruge projektperioden på at blive klogere på udfordringer og muligheder i forhold til praktik- og lærepladser i bygge- og anlægsbranchen for unge på kanten af samfundet. Vi skal i dialog med virksomheder og erhvervsuddannelser, som bliver inviteret ind i selve projektet. Sammen med dem vil vi udvikle næste fase, hvor vi skaber tydelige job,- og karrieremuligheder for nogle unge, der gerne vil i arbejde, inden for en branche, der skriger efter kvalificeret arbejdskraft,” forklarer udviklingsleder i FRAK Lucas Nielsen.   

En undersøgelse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd fra 2021 viser, at det stadig er uhyre vanskeligt at lokke flere unge til at tage en faglig erhvervsuddannelse (EUD). Kun 20% søger ind på trods af en politisk målsætning om 25%. Der er desuden et relativt stort frafald. Manglen på faglærte er en alvorlig udfordring. AE regner med, at der vil mangle op mod 99.000 faglærte i 2030. 

I første omgang er projektet ‘Ø-rødderne’ et godt første skridt, hvor de unge fra stenbroen gennem 2.000 arbejdstimer på Ungdomsøen får lov til at snuse til, hvad det vil sige at arbejde med praktiske erhvervsrettede fag og opgaver i en fantastisk fysisk ramme midt i Øresund på et gammelt militærfort.  

FAKTABOKS 

 

  • Følgende fonde støtter projektet “Ø-rødderne”: Hempel Fonden, Spar Nord Fonden, I.F. Müllers Fond, Ole Kirk’s Fond, Fælleskassen og Otto Bruuns Fond. Den boligsociale helhedsplan NørreBrobyggerne er desuden en strategisk partner i projektet.  
  • FRAK gør unge fra udsatte byområder mellem 13-17 år gode til at arbejde. De unge får en tryg træningsbane hos os, hvor de kan prøve kræfter med sig selv og forskellige typer opgaver. Vi træner dem i at have et fritidsjob, så de får sved på panden, penge på lommen og arbejdserfaring på CV’et. Det kan nemlig være svært at finde vej i et fritidsjob, hvis man er vokset op i en familie med begrænsede ressourcer eller lav tilknytning til arbejdsmarkedet. Vi møder de unge i øjenhøjde, og ser dem som kollegaer – og ikke som en bestemt målgruppe med særlige udfordringer. Og så hjælper vi dem videre, når de er klar til et fritidsjob. FRAK er en socialøkonomisk virksomhed. Det betyder, at 1) Vi brænder for at give unge på kanten en god start på voksenlivet. 2) Vi er organiseret som en forening med en ulønnet bestyrelse. 3) Vi skaber ikke økonomisk overskud til enkelte personer. 4) Vi geninvesterer alt overskud så vi kan arbejde med endnu flere unge. Vi har eksisteret siden 2013. I 2019 blev vi tildelt Kronprinsparrets Sociale Stjernedryspris.
  • Ungdomsøen er en fysisk ø i Øresund med 70.000 eventyrlige kvadratmeter og flere kilometer indendørs gange, som ligger en kort sejltur fra København. Projektet bliver skabt og udviklet for, med og af unge mennesker, der hele tiden er i gang med at forme og omforme, hvilke kulturprojekter, festivaler, grønne initiativer og aktiviteter, man kan give sig i kast med på det tidligere militærfort, Middelgrundsfortet. 
  • Færre unge har et fritidsjob i dag end før finanskrisen. En rapport fra Beskæftigelsesministeriet fra 2019 viser, at der er 25.300 færre unge mellem 13 og 17 år, der har et fritidsjob i forhold til før finanskrisen. Link: https://bm.dk/nyheder-presse/pressemeddelelser/2019/11/beskaeftigelsesministeren-arbejder-paa-at-faa-flere-unge-i-fritidsjob/ 
  • 45.000 unge står stadig uden hverken job eller uddannelse https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2021/jun/210624-trods-fremgang-staar-naesten-45-000-unge-uden-uddannelse-eller-job  
  • En undersøgelse fra Arbejdernes Erhvervsråd, viser at der vil mangle op mod 99.000 faglærte i 2030, hvis ikke flere unge tager en faglig erhvervsuddannelser. Link: https://www.ae.dk/analyse/2021-03-danmark-mangler-99000-faglaerte-i-2030 

.    .    .    .    .    .   

 

Loading...