FRAK brænder for at gøre unge gode til at arbejde og hjælpe dem med at få et fast fritidsjob. Med projektet Vi Passer Børn (VPB) fokuserede vi på at klæde unge piger fra Nørrebro mellem 13-17 år på til at varetage et fritidsjob som børnepassere hos lokale ressourcestærke børnefamilier og institutioner. Vi har siden 2018 høstet gode erfaringer og VPB har i dén grad en særlig plads i vores hjerte. I de sidste to år har 35 unge piger fra Nørrebro fået erfaring på CV’et som børnepasser. Nu lukker vi ned for projektet, som var støttet af Novo Nordisk Fonden. Men VPB lever videre i et stærkt samarbejde mellem FRAK og kommunale aktører. Og vi deler ud af al den læring og viden, som vi har oparbejdet. Med håb om, at det kan inspirere andre. 

I 2018 blev vi inspireret af en ung mor, Karen, fra Indre Nørrebro. Karen mødte Batul, en pige på 13 år, til folkekøkkenet i Korsgadehallen og ansatte hende til at passe sine døtre en gang om ugen. Mødet på tværs af kulturer var meget givtigt for alle parter: Karen fik hjælp til at hente sine børn, når hun havde brug for det. Døtrene fik en større pige, som de kunne se op til og lege med. Og Batul fik et fritidsjob og lærte en ny familie at kende.  

Vi er med til at skabe en mulighed for Batul. En vej ind i voksenlivet. En vej ind i et arbejdsliv og muligheden for en dag at kunne klare sig selv og klare sig godt.
Karen, beboer på Nørrebro, mor til Ellen på 6 og Molly på 8 år. 

PILOTPROJKET GAV BLOD PÅ TANDEN 

Vi følte, at der manglede et projekt på Nørrebro, som henvendte sig mere til pigerne. Og kunne se konkrete pasningsbehov hos lokale familier. Derfor søgte vi midler til et pilotprojekt hos Områdefornyelsen Nørrebro tilbage i 2018. Pilotprojektet var en stor succes: der var bl.a. en længere venteliste for familier, der gerne ville have en børnepasser. Det gav os blod på tanden. Også fordi vi oplevede, at pilotprojektet var med til at styrke den sociale sammenhængskraft i et kvarter som Nørrebro. At skabe rammen om gode møder mellem mennesker, som kommer fra meget forskellige baggrunde, medvirker til dialog, tolerance og fællesskab. På Nørrebro lever vi side om side med hinanden, men mange efterlyser rent faktisk en større interaktion beboere i mellem. På tværs af køn, etnicitet, alder og sociale baggrund. Pilotprojektet var med til at sikre den dialog og det fællesskab.  

TO ÅRS UDVIKLING MED STÆRKE PARTNERE 

I 2019 modtog FRAK støtte fra Novo Nordisk Fonden til en toårig projektperiode. VPB fortsatte i et samarbejde mellem FRAK, de boligsociale helhedsplaner på Nørrebro (NørreBrobyggerne og Os fra Mimerskvarter) og Københavns Ungdomsskole. Frem mod juli 2021 uddannede vi 35 børnepassere i alderen 13-16 år fra Nørrebro. De blev klædt på til opgaven gennem et børnepasserkursusforløb. Børnepasserne blev hyret af børnefamilier og institutioner i lokalområdet. Fælles for dem var, at de alle havde et pasningsbehov og lyst til at gøre en forskel for Nørrebros unge.  

Projektet har været win-win. Familierne/institutionerne har fået hjælp til at få en travl hverdag til at hænge sammen. Børnene fik en legekammerat og rollemodel, som de kunne se op til. Børnepasserne fik arbejdstræning, penge på lommen, en relation til en ressourcestærk børnefamilie i kvarteret og blev en del af et nyt arbejdsfællesskab med andre unge.  

De fleste af pigerne, der har været i forløbet, har senere hen fået et fast fritidsjob – og det er fedt! Projektet har helt sikkert givet dem mere på CV’et, hvilket har været med til at åbne dørene for dem. Mange nåede også at prøve kræfter med andre FRAK-opgaver udover børnepasning. Det er tydeligt, at projektet gav dem mod på at prøve sig selv endnu mere af,  siger projektkoordinator Gizem Cicek. 

UDFORDRINGER BLIVER TIL GULDKORN 

Corona udfordrede projektet på mange måder. Det var svært at rekruttere familier, der ville åbne deres hjem i en tid, hvor vi alle helst skulle undgå kontakt med for mange mennesker. Mange arbejdede hjemme og det ændrede pasningsbehovet. Fællesskabet mellem pigerne blev også udfordret.  Børnepasserne skulle oprindeligt kun arbejde hos lokale familier. Dette blev vi nødt til at ændre pga. både en interesse fra organisationer, der ønskede hjælp fra børnepasserne, og pga. corona. Heldigvis lykkedes det alligevel at komme i mål med projektet. Men det har krævet vilje til at finde nye veje i svære tider. 

VPB blev fulgt tæt af SocialRespons. Vi deler evalueringen og andre guldkorn på en læringsside om projektet (indsæt link). Det gør vi for at inspirere andre organisationer, der har lyst til at prøve kræfter med sådan et projekt. Og fordi vi vil gøre det nemmere for familier at ansætte en børnepasser under ordnede forhold. 

FORANKRET TILBUD – OGSÅ FOR DRENGE 

VPB fortsætter, selvom projektperioden er slut. Det fortsætter som et åbent tilbud for alle unge i Københavns Kommune, både piger og drenge. Københavns Ungdomsskole tilbyder nemlig børnepasserkursus to gange årligt. FRAK og kommunale aktører hjælper med brobygningen til et fast fritidsjob hos en familie, en institution eller en virksomhed. 

Mere info
  • De sidste to var var projektet støttet af Novo Nordisk Fonden.
  • Vi passer børn startede som et pilotprojekt tilbage i 2018 finansieret af Områdefornyelsen Nørrebro.
  • Vi har lavet en læringside, hvor man kan læse mere om projektets resultater og metoder. Tjek den ud her
  • Vil du ansætte en børnepasser via FRAK? Læs mere info under “ansæt via FRAK” på denne side.

Loading...