VI PASSER BØRN
LÆRINGSSIDE

FRAK brænder for at gøre unge gode til at arbejde og hjælpe dem med at få et fast fritidsjob. Med Vi Passer Børn fokuserede vi på at klæde unge piger fra Nørrebro mellem 14-17 år på til at varetage et fritidsjob, (under ordnede forhold), som børnepassere hos lokale ressourcestærke børnefamilier eller i lokale institutionerVi har siden 2018 høstet gode erfaringer og VPB har i dén grad en særlig plads i vores hjerte. De sidste to år har vi med midler fra Novo Nordisk Fonden arbejdet på at udvikle metoder og på at forankre indsatsen. Her på siden deler vi ud af vores erfaringer. 

RESULTATER

MERE SELVTILLID

De unge har fået mere selvtillid og projektet
har styrket dem i deres omgang
med andre mennesker.
Download evaluering

STØRRE SELVTÆNDIGHED

De unge udvikler større selvstændighed
og får blik for nye uddannelses- og jobmuligheder.
Download evaluering

NYE INDSIGTER

Fritidsjobbene har værdi for alle parter.
De nye relationer skaber nye indsigter på tværs,
hvilket styrker sammenhængskraften i lokalsamfundet
Download evaluering

FLERE MULIGHEDER

Alsidige samarbejder styrker bred forankring af indsatsen
og understøtter bedre processer for de unge til ordinære fritidsjobs.
Download evaluering

antal piger

familier

partnere

brobygget

“Vi er med til at skabe en mulighed for Batul. En vej ind i voksenlivet.
En vej ind i et arbejdsliv og muligheden for en dag at kunne klare sig selv og klare sig godt.”
Karen, beboer på Nørrebro, mor til Ellen på 6 og Molly på 8 år.

VIDENSBANK

EVALUERING & FORANKRING
EKSTERN EVALUERING 2019-2021
SocialRespons’ evaluering kortlægger værdien for de unge, arbejdet med forankringen af indsatsen og opmærksomhedspunkter.
Download den her.
INTERN EVALUERING 2018
Her kan du læse vores interne evaluering af pilotprojektet tilbage i 2018. Pilotprojektet var støttet af Områdefornyelsen Nørrebro.
Download den her.
VIRKEMIDLER

Projektets virkemidler kan opsamles i fem pointer, som det, der skaber værdi og resultater for unge og andre aktører i lokalområdet:

  • Alsidige samarbejdspartnere skaber fritidsjob i forskellige lokale børnepasser-arenaer
  • Fritidsjob i lokale institutioner giver tryghed i ansættelsen for alle parter
  • Unge klædes godt på af FRAK gennem et kursus og ved at få sparring og støtte under ansættelsen
  • Løbende erfaringsudveksling mellem parterne understøtter fastholdelse
  • Nye møder mellem unge og arbejdsmarkedet

Download evaluering her.

ORGANISERING OG AKTIVITETER

Klik på billedet for læsevenlig version:

Download evaluering her.

FIRE RESULTATER VED PROJEKTET

Klik på billedet for læsevenlig version:

Download evaluering her.

FORANKRINGSMODEL

Vi har fundet en forankringsmodel, som fungerer for os og som vi håber kan inspirere andre. Download aftalepapir her.

VÆRKTØJ
FLYER TIL FAMILIER
Download eks på flyer til familier her.
AFTALE MED FAMILIER
Download eksempel på samarbejdsaftale med familier her.
OPSTARTSGUIDE TIL FAMILIER
Download eksempel på opstartsguide til familier her.
KONTRAKT TIL DE UNGE (SKABELON)
Download skabelon her.
INFO OM KURSUS
Download info om kurset her.
GODE RÅD
GODE RÅD TIL FAMILIER
Vil du ansætte en lokal børnepasser? Vi har nogle gode råd til dig. Download dem her.
GODE RÅD TIL INSTITUTIONER
Vil I ansætte en ung i jeres vuggestue eller børnehave? Vi har nogle gode råd til dig. Download dem her
GODE RÅD TIL BØRNEPASSERE
Vil du have et fritidsjob som børnepasser hos en lokal familie? Vi har nogle gode råd til dig. Download dem her.

ANSÆT EN BØRNEPASSER VIA FRAK

Når du ansætter en børnepasser via FRAK, sikrer du, at børnepasseren ansættes under ordnede forhold. Det vil sige, at børnepasseren får løn efter aftale med 3F, optjener feriepenge og er forsikret. Derudover får jeres børnepasser også en kontrakt, hvori vilkårene for ansættelsesforholdet står. Du får en faktura fra os, som du kan bruge som dokumentation til dit skattefradrag.

Hvad det koster? Har din børnepasser på 14 år arbejdet én time, så får du en faktura fra FRAK på 118,75 (timeløn inkl. moms). Men den reelle timepris for dig er 87,88, hvis du søger fradraget. Se skemaet her:

 

TRE GRUNDE TIL AT VÆLGE FRAK

  1. Ordnede forhold for den unge.
  2. Nem betaling og lønhåndtering.
  3. Ret til skattefradrag.

Download mere info.

KONTAKT

Loading...