OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL

Hvordan kommer FRAK i kontakt med de unge? Hvordan er FRAK finansieret? Får de unge løn? Disse spørgsmål og mange flere vil vi svare på nedenfor. Kan du ikke finde svar på dit spørgsmål er du altid velkommen til at skrive til mudi@frak.dk.

HVAD ER FRAKS MISSION?

Vi tror på, at arbejde er nøglen til en lysere fremtid for unge på kanten. Vi investerer i de unge, anerkender dem og gør dem gode til at arbejde. Vi træner unge i at have et fritidsjob, så de får sved på panden, penge på lommen og arbejdserfaring på CV’et. De oplever at lykkes i et fællesskab og at vi hjælper dem videre – til glæde for dem selv og samfundet. Læs mere om, hvorfor dansk forskning anbefaler at arbejde med fritidsjob til at bryde negativ social arv. 

HVEM FIK IDÉEN TIL FRAK?

FRAK ​blev ​etableret ​af ​to ​unge ​fra Nørrebro ​med ​kontakt ​til ​gadens unge. ​Mudi ​Jarkass ​og ​Hakan ​Karakus ​havde ​i ​2011 ​og ​2012 ​etableret ​et ​givtigt samarbejde ​mellem ​en ​stor ​gruppe ​af ​Nørrebros ​unge ​og ​festivalen ​Smag ​Verden, ​der gik ​ud ​på ​at ​de ​unge ​i ​fællesskab ​løste ​forskellige ​praktiske ​opgaver ​for ​festivalen. ​Et ​mål var ​at ​få ​de ​unge ​til ​at ​bakke ​op ​om ​festivalen, ​der ​foregik ​på Indre ​Nørrebro, ​men ​flere gevinster ​viste ​sig ​i ​løbet ​af ​disse ​to ​events. ​De ​unge ​voksede ​med ​opgaven, ​viste ​nye sider ​af ​sig ​selv ​og ​bidrog ​til ​en ​vellykket ​afvikling ​af ​festivalerne. ​De ​var ​stolte ​over ​at åbne ​deres ​egen ​bankkonto ​og ​få ​deres ​første ​løn, ​men ​endnu ​bedre ​var ​følelsen ​af ​at knokle ​og ​føle ​sig ​nyttig. Læs mere om, hvordan FRAK startede.

HVOR LÆNGE HAR FRAK EKSISTERET?

FRAK ​startede ​i ​2013 ​som ​et ​pilotprojekt ​støttet ​af ​Hotspot ​Nørrebro. ​Hotspot ​var ​en kriminalpræventiv ​indsats ​på ​Nørrebro ​fra ​2011-2014, ​som ​var ​finansieret ​af ​både Københavns ​Kommune ​og ​Ministeriet ​for ​By, ​Bolig ​og ​Landdistrikter. Erfaringerne ​fra ​samarbejdet ​med ​Hotspot ​var ​særdeles ​vellykkede ​og ​førte ​til, ​at ​FRAK ​i ​november ​2015 ​startede ​en ​ny ​fireårig ​projektperiode ​op støttet ​af ​VELUX ​FONDEN. I ​2017 ​fik ​FRAK ​desuden ​midler ​fra ​Den ​A.P. ​Møllerske ​Støttefond ​til ​at udvikle ​en ​ny ​grøn indsats ​i ​FRAK, ​som ​har ​til ​formål ​at give ​unge ​erfaring med ​grønne ​opgaver ​og ​hjælpe ​dem ​videre ​til ​faste ​fritidsjob.

HVORDAN ER FRAK FINANSIERET?

FRAK ​har ​støttet ​af ​VELUX ​FONDEN ​og ​Københavns ​Kommune ​i ​en ​fireårig ​periode ​indtil 2019. En ​særlig ​gren ​af ​FRAK ​var støttet ​af ​Den ​A.P. ​Møllerske ​Støttefond ​fra august ​2017 ​til ​2021. FRAK har frem mod 2022 en ny bevilling fra VELUX FONDEN samt fra Tuborgfondet. Herudover er FRAK finansieret af de opgaver, vi løser for vores kunder og partnere, samt salg af produkter (sodavand, plantekasser og forløb for unge). Man kan hyre FRAK’ere og få hjælp til praktiske opgaver og man kan købe vores ydelser og produkter

HVAD ER FRAKS ORGANISATIONSFORM?

FRAK ​er juridisk en ​forening med en bestyrelse. FRAK er samtidigt ​registreret ​som ​en ​socialøkonomisk ​virksomhed ​hos Erhvervsstyrelsen. Det betyder, at 1) Vi brænder for at give unge på kanten en god start på voksenlivet. 2) Vi er organiseret som en forening med en ulønnet bestyrelse. 3) Vi skaber ikke økonomisk overskud til enkelte personer. 4) Vi geninvesterer alt overskud så vi kan arbejde med endnu flere unge.

FÅR DE UNGE I FRAK LØN ELLER ER DE FRIVILLIGE?

De ​unge ​i ​FRAK ​får ​altid ​løn ​for ​de ​opgaver, ​de ​løser ​for ​FRAKs ​kunder. ​Det ​er ​en ​vigtig del ​af ​FRAKs ​ungemetode, ​at ​de ​unge ​oplever ​en ​konkret ​økonomiske ​gevinst ​efter ​at have ​været ​på ​job ​samt ​at ​de ​lærer ​de ​små ​praktiske ​ting, ​der ​er ​forbundet ​med ​at ​have et ​job, ​som ​fx ​at ​oprette ​en ​bankkonto, ​at ​aktivere ​deres ​frikort ​og ​at ​læse ​deres lønseddel. Læs mere om FRAKs ungemetode.

HJÆLPER FRAK UNGE MED AT FÅ FASTE FRITIDSJOB?

Siden ​2013 ​har ​FRAK ​fokuseret ​på ​at ​gøre ​unge ​gode ​til ​at ​arbejde ​og ​klar ​til ​et ​fast fritidsjob. ​Dette ​er ​stadig ​FRAKs ​hovedfokus. ​Efter ​de ​unge ​har ​været ​i ​træning ​hos ​FRAK sætter ​vi ​dem ​i ​kontakt ​med ​lokale ​aktører, ​der ​hjælper ​de ​unge ​med ​at ​blive ​brobygget til ​et ​fast ​fritidsjob. ​Mellem 2017-2018 ​fik ​FRAK ​dog ​midler ​fra ​Københavns ​Kommune, ​som ​har muliggjort ​at ​vi ​kunne ​ansætte ​vores ​egne ​fritidsjobkonsulenter i en periode.

HVILKE UNGE ARBEJDER FRAK MED?

FRAK ​arbejder ​med ​unge ​fra ​udsatte ​byområder ​i ​aldersgruppen ​13-17 ​år. De ​unge ​kommer ​primært fra ​Indre- ​og ​Ydre ​Nørrebro ​samt ​fra ​Urbanplanen ​og ​Amagerbro på ​Amager, ​der ​er ​udsatte ​byområder ​med ​store ​sociale ​udfordringer. ​Enkelte ​af ​vores ​unge ​går ​i specialskole ​og ​mange ​af ​vores ​unge ​bruger ​en ​stor ​del ​af ​deres ​fritid ​på ​gaden ​samt i ​ungdomsklubber ​og ​væresteder. ​Vi ​har ​primært ​fokus ​på ​og ​kontakt ​til ​de ​unge, ​som er ​kriminalitetstruede, ​på ​kanten ​af ​samfundet ​eller ​på ​anden ​vis ​i ​en ​sårbar ​familie- eller ​livssituation. ​Desuden ​er ​hovedparten ​af ​vores ​unge ​drenge ​og ​har minoritetsbaggrund. Læs mere om FRAKs målgruppe og mød nogle af FRAKs unge.

HVEM LEDER FRAK?

I det daglige ledes FRAK af Lucas Nielsen og Mudi Jarkass. FRAK har desuden en bestyrelse, der er ansvarlig for FRAKs strategi.

HVORDAN KOMMER FRAK I KONTAKT MED DE UNGE?

På ​Nørrebro ​kender ​vi ​mange ​af ​de ​unge ​og ​ofte ​kontakter ​de ​os ​direkte. ​På Amager og i andre bydele ​har ​vi ​desuden ​lokale ​gruppeledere ​(unge ​over ​18 ​år), ​der ​rekrutterer ​unge ​til FRAK ​igennem ​deres ​netværk. ​Derudover ​har ​vi ​en ​række ​samarbejdspartnere, ​der sætter ​os ​i ​kontakt ​med ​unge ​fra ​udsatte ​byområder. ​Vi ​samarbejder ​med ​bl.a. ​klubber, specialskoler ​og ​boligsociale ​helhedsplaner. 

HVILKE PRISER OG ANERKENDELSE HAR FRAK MODTAGET?

I 2015 blev vi nomineret til Den Kriminalpræventive Pris. Herudover har vi modtaget følgende priser og donationer:

NØBU​ ​Prisen:​ ​12.500​ ​kr.,​ ​2016

FRAK har modtaget prisen med den begrundelse, at vi er en nyskabelse indenfor arbejdet med at få udsatte unge fra Nørrebro tættere på arbejdsmarkedet gennem fritidsjob, men på en måde hvor de unge indgår i et stærkt og kvalificerende fællesskab, som giver nye muligheder. Nørrebros Børne og Ungdomskomités (NØBU) pris uddeles hvert år til en eller flere personer, der har gjort noget særligt for børn og unge på Nørrebro.

Finn​ ​Nørgaard​ ​Prisen:​ ​50.000​ ​kr.,​ ​2017

FRAK har modtaget prisen med den begrundelse, at FRAK gør et væsentligt arbejde i forhold til at få unge på kanten af samfundet væk fra gaden og ind i meningsfulde fællesskaber. I FRAK gøres de unge jobparate og mindst lige så vigtigt: får nogle succesoplevelser, der kan give dem en tro på, at der findes et alternativ til det, de kommer fra. FRAK’s arbejde er derfor både kriminalitetsforebyggende og antiradikaliserende. Finn Nørgaard Foreningen uddeler midler til projekter og initiativer, der støtter udsatte børn og unge.

COPENHELL​ ​donation:​ ​34.000​ ​kr.,​ ​2017

FRAK har modtaget en donation med den begrundelse, at vi fokuserer på at skabe sammenhold og fællesskabsfølelse blandt udsatte unge og give dem en fremtid med flere muligheder. COPENHELL samler hvert år alle indtægterne fra deres gæsteliste og giver dem videre som et samlet beløb til et initiativ, der arbejder med udsatte unge.

Rørkærfonden​ ​donation:​ ​30.000​ ​kr.,​​ ​2017

FRAK har modtaget en donation for vores arbejde med at gøre udsatte unge klar til et fritidsjob. Rørkærfonden yder støtte til humanitære opgaver af enhver art.

SDSN Northern Europe: Løsning i Integration Solution Report, 2018

FRAK er blevet udvalgt som én af 20 innovative løsninger i Nordeuropa for at skabe et mere inkluderende samfund. SDSN Northern Europe er en netværksenhed under FN, som roser FRAK for at have en direkte positiv indvirkning på ikke mindre end fem af de 17 verdensmål.

Kronprinsparrets Sociale Stjernedrysprisen 2019

FRAK fik prisen for vores sociale arbejde med unge fra udsatte byområder.

Loading...