PARTNERSKABSTRÆER

Københavns Kommune har gjort det muligt for private grundejere, almene boligorganisationer og boligforeninger at få gratis træer. Har I grønne græsarealer, som kunne bruges til at plante træer på? Københavnerne sætter pris på byens grønne rum og ønsker sig endnu flere træer og grønt. Som borger kan du indgå et partnerskab med kommunen om at modtage, plante og passe træer på et privat areal, så længe træet er synligt for andre københavnere og kommer byen til gode. Læs mere om det her.

FRAK ønsker at hjælpe med at forgrønne København. Vi kan derfor hjælpe dig, hvis du vil involvere unge i processen. 

HVAD VI GØR

Det er Københavns Kommune, der tilbyder borgere gratis partnerskabstræer.

  • FRAK kan rådgive om hvordan man ansøger som privat borger. Vi gør opmærksom på, at det kun er københavns borgere, der kan ansøge.
  • Vi kan give råd og vejledning i udvælgelsen og placering af træerne.
  • Vi kan plante træerne med FRAK-unge, hvis dette ønskes.
  • Vi kan drifte træerne i en toårige periode, hvis dette ønskes.
HVAD I FÅR
  • I får gratis træer fra Københavns Kommune.
  • I bidrager til en grønnere og smukkere by.
  • Vælger I at samarbejde med os, så får unge mellem 13-17 år fra lokalområdet får arbejdstræning. De bliver gode til at arbejde og får flere muligheder i livet.
HVAD DET KRÆVES

Københavns Kommune har følgende krav:

  • Plads nok til træerne et sted som er egnet til trævækst og hvor alle københavnere kan få glæde af dem. Det betyder, at det skal være synligt for andre. Det kan f.eks. være i jeres forhave, på en privat vej, foran jeres virksomhed, m.m.
  • Træerne er gratis, så I skal kun betale for træplantningen.
  • En påkrævet tre-årig drift og vedligehold af træerne.
HVEM DU SKAL KONTAKTE

Ønsker du at samarbejde med FRAK, så kontakt Nis.
Ønsker du partnerskabstræer uden at samarbejde med FRAK, så kontakt Københavns Kommune.

Loading...